Nekretnine u Hrvatskoj sada mogu kupovati svi građani FBiH

0
1862
Sticanje prava vlasništva nad nekretninama u Hrvatskom sada važi i za građane FBiH

U julu 2017. godine u Sarajevu je održana zajednička sjednica Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske, a premijeri Denis Zvizdić i Andrej Plenković nakon sjednice su istakli da je jedan od najvažnijih zaključaka rješavanja pitanje reciprociteta u stjecanju vlasništva nad nekretninama svih državljana BiH, a ne samo onih koji žive na teritoriji RS-a kako je to bio slučaj.
Međutim, dugo se čekalo da se praktično primjeni potpisani protokol, ali je ipak konačno na stranici Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske promijenjeno da reciprocitet za sticanje prava vlasništva nad nekretninama (bez ograničenja) postoji i za građane FBiH, navodi agencija Patria.
Ranije je za Federaciju BiH postojao reciprocitet, uz uslov da fizičke osobe stalno borave i obavljaju dopuštenu djelatnost, a pravna lica ako obavljaju djelatnost u Hrvatskoj. Jednako tako reciprocitet je postoja za Brčko distrikt, uz iste uvjete kao i za Federaciju BiH.
Što se tiče Republike Srpske reciprocitet za sticanje prava vlasništva nad nekretninama sa Hrvatskom postoji i to je naglašeno – bez ikakvih ograničenja. To je značilo, da su građani iz RS imali neograničeno pravo kupovine nekretnina u Hrvatskoj. Sada se ta dsikriminacija prekinula.
Analitičari su isticali da je riječ o očiglednoj diskriminaciji prema Bošnjacima. Naime, ako postoji reciprocitet u kupovini nekretnina prema Federaciji, time je Hrvatska jedino ograničila prava Bošnjaka, jer Hrvati iz BiH imaju pravo na dvojno državljanstvo, koje im u Hrvatskoj dopušta sve mogućnosti koje imaju državljani Hrvatske.