Nema saglasnosti oko glasanja za EBRD rezolucije

0
276
Održana vanredna telefonska sjednica Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara BiH u drugom krugu glasanja nije postiglo saglasnost u pogledu podrške rezolucijama koje se odnose na obustavu i izmjenu pristupa resursima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Rusku Federaciju i Bjelorusiju, u skladu sa članom 8.3 Sporazuma o osnivanju EBRD-a.
Vijeće ministara BiH danas nije razmatralo Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, koji je Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa povuklo uoči usvajanja dnevnog reda zbog pribavljanja određenih mišljenja.