Nerealno povećanje minimalne plate ugasilo bi brojne obrte i male biznise sa više od 40.000 zaposlenih

Ukoliko bi se usvojio prijedlog da minimalna plata iznosi 1.000 KM, u FBiH bi minimalac bio dvostruko veći nego u RS-u, a 2-3 puta veći od minimalnih plata u zemljama regije

0
531
Pad prosječne neto plate u Federaciji BiH na mjesečnom nivou

Udruženje poslodavaca Federacije BiH (UPFBiH) smatra neprihvatljivom situaciju u kojoj ne postoji minimalna plata. Zbog toga su potpisali Zajedničku platformu za vođenje socijalnog dijaloga sa sindikatima iz realnog sektora, koja podrazumijeva i dogovor socijalnih partnera o minimalnoj plati za pojedine djelatnosti.
“Minimalnu platu utvrđuje Vlada FBiH, nakon konsultacija sa socijalnim partnerima, a na osnovu metodologije za utvrđivanje i usklađivanje minimalne plate koja još uvijek nije usvojena. Takvo rješenje iz Zakona o radu FBiH je potpuno u skladu sa Konvencijom Međunarodne organizacije rada. Prema ovoj Konvenciji, elementi za utvrđivanje minimalne plate su potrebe radnika i njihovih porodica, uzimajući u obzir generalni nivo plata u zemlji i životne troškove te ekonomski faktori, uključujući zahtjeve u vezi ekonomskog razvoja i nivoa produktivnosti i zaposlenosti.
Zbog toga nam je potpuno nejasno kako nadležni odbori oba doma Parlamenta FBiH razmatraju prijedloge nelegalnog i nelegitimnog sindikata, pri tome kršeći odredbe zakona koje su sami usvojili, kao i međunarodnih konvecija koje imaju prioritet nad domaćim zakonodavstvom. Prema Zakonu o radu Parlament FBiH nema nikakvu nadležnost u utvrđivanju minimalne plate. A potpuno je neprihvatljivo da se o minimalnoj plati razgovara bez socijalnih partnera i Ekonomsko-socijalnog vijeća“, navode iz UPFBiH.
Poslodavci poručuju da – ukoliko bi se minimalna plata utvrdila u nerealno visokom iznosu – za posljedicu imalo nestanak velikog broja obrta, porodičnih i malih firmi, prestanka potrebe za radom više od 40.000 ljudi, prvenstveno u obrtima, porodičnim, mikro i malim preduzećima, smanjenje prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova, povećanje ‘sive zone’ i rada nacrno.
Za takve posljedice bit će odgovorni oni koji budu donosili takve odluke. Važno je napomenuti da bi najveći poslodavci iz ove situacije izašli uz manje ili veće probleme, ali bi zato obrti i mali biznisi gotovo nestali, a svi koji rade u takvim firmama bi ostali bez posla, navode iz UPFBiH. Dalje se navodi da im nije jasno zašto je iz priče o povećanju minimalne plate ‘izbačeno’ 16 granskih sindikata, koji predstavljaju više od 95 posto sindikalnog članstva, te zbog čega se nasjeda na populističke i ničim argumentirane priče koje imaju za cilj sluđivanje građana i nemaju nikakvu šansu da u konačnici budu usvojene.
“Zanima nas kako su i na osnovu čega utvrdili da minimalna plata treba biti 1.000 KM? Zašto nisu utvrdili da npr. iznos minimalne plate bude 1.048 KM? To pokazuje njihovu neozbiljnost i licitiranje pustim željama bez ikakvog osnova i odgovornosti za štetne posljedice koje bi iz toga nastale“, poručuju iz UPFBiH.
Ukoliko bi se usvojio prijedlog da minimalna plata iznosi 1.000 KM Federacija BiH bi bila na drugom mjestu po odnosu minimalne plate i realnih troškova života. To nisu podaci UPFBiH, nego zvanični podaci Eurostata. Minimalna plata bi bila jednaka trenutnoj prosječnoj isplaćenoj plati u FBiH. Minimalna plata bi imala učešće od 135 posto u najčešće isplaćivanoj plati u FBiH, a bila bi dvostruko veća od minimalne plate u Republici Srpskoj, dva do tri puta veća od minimalnih plata u svim zemljama regije, odnosno, bila bi izjednačena sa minimalnom platom u Hrvatskoj. Pri čemu Hrvatska ima 4,5 puta veći BDP po glavi stanovnika od BiH, poručuju iz UPFBiH.