Nestlé jača napore da poveća broj žena na rukovodećim pozicijama do 2022.

0
947
Yana Mikhailova, direktorica tržišta JIE kompanije Nestlé

Nestlé je danas predstavio akcioni plan za povećanje broja žena na rukovodećim pozicijama na globalnom nivou. Ovo naglašava posvećenost Nestléa u pružanju jednakih mogućnosti za sve zaposlenike u kompaniji.
Nestlé je u posljednjih nekoliko godina ostvario napredak u povećanju broja žena na rukovodećim pozicijama. Danas, na 43 posto tih pozicija su žene. S planom za ubrzavanje rodne ravnopravosti, Nestlé će sada staviti poseban naglasak na povećanje udjela žena na 200 najviših rukovodećih pozicija i to s oko 20% na 30% do 2022. godine. Ovo je još jedan Nestléov korak ka rodnoj jednakosti.
“Vjerujemo da će raznovrsnija radna snaga s većim brojem žena na čelu, ojačati našu inkluzivnu kulturu i učiniti Nestlé još boljom kompanijom“, rekao je Mark Schneider, izvršni direktor kompanije Nestlé.
Lokalno, Nestlé u Adriatic regiji danas zapošljava 717 ljudi, odnosno 57% žena i 43% muškaraca. Što se tiče menadžerskih pozicija, 62% žena su linijski menadžeri, a 38% muškarci.
“Ravnoteža spolova je ključna komponenta Nestléovog pristupa raznolikosti i inkluziji. Nestlé u Adriatic regiji odražava ovaj pristup“, kazala je Yana Mikhailova, direktorica tržišta jugoistočne Evrope kompanije Nestlé.
Nestlé ima ugrađenu rodnu ravnopravnost u svim svojim ljudskim resursima. Kompanija je nedavno uključena u Bloomberg indeks rodne ravnopravnosti (GEI) za 2019. godinu. Kompanija sada postavlja nove ciljeve za daljnje djelovanje.