Neto dobit BH Telecoma lani 56,2 miliona KM, pad kapitala i aktive

0
1293
Smijenjena uprava BH Telecoma, prije isteka mandata

Kompanija BH Telecoma d.d. Sarajevo je u 2018. poslovala s neto dobiti od 56,20 miliona KM što je za 10,9 posto ili za 6,91 milion KM manje u odnosu na godinu ranije kada je dobit iznosila oko 63,11 miliona KM, saznaje posovni portal Profitiraj.ba iz godišnjeg izvještaja ovog telekom operatera.
Poslovni prihodi ove kompanije, koja je u 90-postotnom vlasništvu Vlade Federacije BiH, na kraju 2018. su iznosili oko 480,41 miliona KM i za 3,8 posto su manji u odnosu na 2017. kada su iznosili oko 499,14 miliona KM.
Istovremeno, za 3,8 posto smanjeni su i poslovni rashodi BH Telecoma koji su na kraju 2018. iznosili 423,92 miliona KM u odnosu na 440,87 miliona KM iz 2017. godine.
Aktiva BH Telecoma na kraju 2018. smanjena je za 4,5 posto, na 1,12 milijardi KM sa blizu 1,18 milijarde KM iz 2017. godine.
Takođe, u 2018. godini je smanjen i kapital BH Telecoma za 5,3 posto, na 999,75 miliona KM sa jedne milijarde i 56 miliona KM iz 2017. godine. Pri tome treba napomenuti da je za zakonske rezerve u 2018. izdvojeno oko 310,32 miliona KM što je gotovo dvostruko više nego godinu ranije kada je za tu namjeno izdvojeno 158,64 miliona KM.
Broj zaposlenih u kompaniji smanjio se za godinu za 89 radnika i na kraju 2018. bilo je ukupno 3.288 zaposlenih.