Neto dobit Centralne banke BiH u 2019. porasla na 22,57 miliona KM

0
673
Članstvo u IORWG doprinijeće jačanju kapaciteta upravljanja operativnim rizikom u Centralnoj banci BiH

Iako primarni cilj u centralnom bankarstvu nije ostvarenje profita nego održavanje monetarne stabilnosti, Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) u 2019. godini ostvarila je neto odbit u iznosu od 22,57 miliona KM.
To je za 14,14 miliona maraka više nego u 2018. kada je neto dobit iznosila oko 8,43 miliona KM i kada je cjelokupni iznos profita raspoređen u generalne rezerve kao pozicije kapitala CBBiH, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Prema podacima iz finansijskog izvještaja CBBiH za 2019. godinu, neto kamatni prihodi iznosili su oko 24,82 miliona KM što je za 4,3 posto više nego godinu ranije (oko 23,79 miliona KM), dok su neto prihodi od naknada i provizija iznosili oko 17,01 milion KM ili za 2,6 posto više nego u 2018. godini (oko 16,57 miliona KM).
Ukupna aktiva (imovina) Centralne banke BiH je zaključno sa krajem 2019. iznosila oko 12 milijardi i 686 miliona KM, što je za 978,6 miliona KM ili za 8,4 posto više nego u 2018. godini kada je aktiva iznosila blizu 11 milijardi i 708 miliona KM.
U izvještaju CBBiH je navedeno i da su ukupne obaveze i kapital u 2019. iznosili oko 12 milijardi i 686 miliona KM što je za 8,4 posto više nego u 2018. (oko 11 mlrd. i 708 miliona KM). Ukupne obaveze su iznosile blizu 11 milijardi i 830 miliona KM što je za 7,7 posto više nego u 2018. godini (oko 10 mlrd. i 988 miliona KM). Od toga su depoziti komercijalnih banaka u BiH, koje služe za ispunjavanje obaveza prema obaveznim rezervama, za poravnanje platnih zaduženja i za transakcije između komercijalnih banaka i CBBiH, u 2019. iznosili oko 5,74 milijardi KM i za 4% su veći nego prethodne godine (oko 5,52 mlrd. KM)
U 2019. godini povećan je i kapital Centralne banke BiH na 856,54 miliona, što je za 136,7 miliona KM ili 19 posto više nego godinu ranije (oko 719,85 miliona KM).
Centralna banka BiH, u nastojanju da održi stabilnost domaće valute po modelu valutnog odbora, nastavlja s politikom investiranja deviznih rezervi. Neto devizne rezerve CBBiH (bruto devizne rezerve umanjene za obaveze prema nerezidentima) na kraju 2019. godine iznosile su oko 12 milijardi i 595 miliona KM, što je za 973,98 miliona KM ili za 8,4% više nego prethodne godine kada su iznosile oko 11 milijardi i 621 milion KM.
Podsjetimo i da na poslovanje CBBiH proteklih godina konstantni pritisak vrše kamatni rashodi po osnovu negativnih kamatnih stopa na depozite kod inostranih banaka u eurozoni.