Neto dobit MKD Credis Banja Luka smanjena na 200,6 hiljada KM

0
2376
Prihodi MKD Credis u 2019. iznosili su oko 3,20 miliona KM

Mikrokreditno društvo Credis a.d. Banja Luka poslovalo je u 2019. godini s neto dobiti od 200.567 KM što je za 0,4 posto manje nego godinu ranije kada je dobit iznosila 201.385 KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba iz godišnjeg finansijskog izvještaja ovog MKD, koje je pod nadzorom Agencije za bankarstvo Republike Srpske.
Prihodi MKD Credis u 2019. iznosili su oko 3,20 miliona KM, dok su godinu ranije iznosili oko 1,96 miliona KM što je porast od 63,3 posto, dok su rashodi porasli 71,4 posto, na 2,97 miliona sa 1,73 miliona KM.
Najveći prihodovni dio ostvaren je po osnovu neto prihoda od kamata u iznosu od 725,5 hiljada (2018: 356,6 hiljada KM), dok su neto prihodi od naknada i provizija iznosili oko 211 hiljada KM (2018: 198 hiljada KM).
Prema podacima iz godišnjeg izvještaja o poslovanju, poslovna aktiva MKD Credis na kraju 2019. iznosila je 6,52 miliona KM, što je za 1,16 miliona maraka više u odnosu na 2018. godinu kada je aktiva iznosila oko 5,36 miliona KM.
Ukupan kapital ovog mikrokreditnog društva na kraju 2019. iznosio je nešto više od 1,58 miliona KM i za 14,5 posto je veći nego 2018. godine (oko 1,38 miliona KM).
Podsjetimo MKD Credis a.d. Banja Luka osnovano je u oktobru 2016. godine, a najveći akcionar je Aura osiguranje sa 30 posto vlasništva. Većinski vlasnici su i Čedomir Babić sa 15% akcionarskog kapitala te Milan Božić sa 12,50% udjela u vlasništvu…