Nova banka Banja Luka: Neto dobit u 2017. manja za 25,2 posto

0
3548
Aktiva Nove banke na kraju septembra 2022. godine iznosila je oko 2,7 milijarde KM

Nova banka a.d. Banja Luka ostvarila je na kraju 2017. godine neto dobit od 9,78 miliona KM što je za 3,29 miliona KM ili za 25,2 posto manje u odnosu na godinu ranije kada je ta dobit iznosila 13,07 miliona KM, podaci su iz godišnjeg finansijskog izvještaja ove banke koje je analizirao biznis portal Profitiraj.ba.
Neto prihodi banke od kamata porasli su za 1,6 posto i iznosili su 49,12 miliona KM u odnosu na 48,33 miliona iz 2016. godine, dok su neto prihodi od naknada i provizija porasli za 1,2 posto, na 24,13 miliona sa 23,85 miliona KM iz prethodne godine.
Ukupna aktiva Nove banke na kraju 2017. iznosila je blizu 2,17 milijardi KM i za 7,3 posto je viša u odnosu na 2,02 milijarde KM s kraja 2016. godine, podaci su iz godišnjeg finansijskog izvještaja banke.
Kapital ove banke na kraju 2017. je iznosio oko 157,12 miliona KM i za 5,9 posto je veći nego 2016. kada je iznosio 148,30 miliona KM.
Nova banka je na kraju 2017. godine imala 688 radnika što je za 12 uposlenih više nego godinu ranije.