Neto dobit Telekom Srpske u 2020. pala 29,5%, na 56,56 miliona KM

0
505
Rast prihoda, aktive, kapitala i dobiti m:tela u prva tri kvartala 2022.

Kompanija Telekom Srpske a.d. Banja Luka (m:tel) je u pandemijskoj 2020. smanjila ukupne prihode, aktivu, kapital i dobit u odnosu na godinu ranije.
Neto dobit Telekom Srpske lani je iznosila 56,56 miliona KM i manja je za 23,7 miliona KM odnosno za -29,5% u odnosu na 2019. kada je dobit iznosila oko 80,27 miliona KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Prema podacima iz konsolidovanog finansijskog izvještaja Telekom Srpske za 2020. godinu, čiji je većinski vlasnik Telekom Srbije, ukupni prihodi ove kompanije lani su iznosili oko 505,33 miliona KM i manji su za 13,84 miliona (-2,7%) u odnosu na 519,17 miliona KM iz 2019. godine.
Istovremeno, za 9,14 miliona KM (+2,1%) povećani su na godišnjem nivou ukupni rashodi Telekom Srpske, na 441,74 miliona sa 432,60 miliona KM.
Poslovna aktiva Telekom Srpske na kraju 2020. iznosila je milijardu i 293,64 miliona KM i manja je za 22,55 miliona (-1,7%) u odnosu na 2019. kada je iznosila blizu 1 milijarde i 316,18 miliona KM.
I kapital kompanije je na godišnjem nivou smanjen za 3,18 miliona KM (-0,5%), na 682,90 miliona sa 686,09 miliona KM.
Telekom Srpske je u 2020. imao 2.570 zaposlenih, što je za 67 radnika više nego godinu ranije.