Neto dobit Triglav grupe na polugodištu 36,1 miliona eura

Podružnice Grupe Triglav u BiH - Triglav Osiguranje Sarajevo i Triglav osiguranje Banja Luka bilježe rast poslovanja u prvoj polovini 2017. godine

0
1545
Na kraju prvog tromjesječja Triglav potvrđuje prognozu planirane godišnje dobiti

Triglav grupa je prvu polovinu ove godine završila sa dobiti prije oporezivanja u visini od 42,4 miliona eura (lani 43,2 miliona eura) i sa neto dobiti od 36,1 miliona eura (lani 34,2 miliona eura). Grupa je dobro kapitalizovana, što pokazuje količnik adekvatnosti kapitala, koji je krajem 2016. iznosio 246%.
Uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine Triglav ocjenjuje da će godišnja dobit prije oporezivanja Triglav grupe biti ostvarena u planiranom rasponu.
Konsolidovana fakturisana bruto osiguravajuća premija u Triglav grupi je iznosila 547,8 miliona eura, što je za 41,2 miliona eura odnosno 8% više nego u istom periodu prethodne godine. U najvećem segmentu, u imovinskim osiguranjima, premija se povećala za 8%, u segmentu životnih osiguranja za 6%, a u segmentu zdravstvenih osiguranja za 14%.
Poslovanje Triglav grupe bilo je uspješno na svim tržištima Grupe. Na slovenačkom tržištu postignut je prosječan rast premije od 7%, a na tržištima izvan Slovenije za 12%. Najveći rast premija i to od 33% ostvaren je na tržištu Srbije.
Slovenačko tržište je najveće tržište Triglav grupe, ali u skladu sa strateškim usmjerenjem Grupa polako jača udio premije osiguranja na tržištima van Slovenije. U poređenju s istim periodom lani taj se udio povećao i iznosi 17,6 %, što predstavlja porast od 0,6 odstotnih bodova.
Bruto iznosi šteta povećali su se za 4% i iznose 314,2 miliona eura kao posljedica povećanja portfolija osiguranja i učestalosti šteta. Uprkos povećanju štetnih događanja kombinovani količnik imovinskih osiguranja Triglav grupe ostaje povoljan (95,5%) i na nivou njegove prosječne ciljne vrijednosti strateškog perioda.
“Zadovoljni smo s poslovanjem Triglav grupe u prvoj polovini ove godine. Uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine ocjenjujemo da će ovogodišnja dobit prije oporezovanja biti ostvarena u planiranom rasponu“, izjavio je predsjednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar.

Rast premije Triglav osiguranja u BiH

Podružnice Grupe Triglav u Bosni i Hercegovini – Triglav osiguranje Sarajevo i Triglav osiguranje Banja Luka, bilježe rast poslovanja u prvoj polovini 2017. godine.
Triglav osiguranje Sarajevo je fakturisalo 22,7 miliona KM (11,6 miliona eura) premije osiguranja, što je za 5,5% više u odnosu na isti period godinu ranije. Veći rast premije (21%) Društvo je ostvarilo u segmentu životnih osiguranja.
“Prvo polugodište je završeno kvalitetnim rastom premije kao posljedica intenziviranja aktivnosti u segmentu prodaje. Viši rast smo zabilježili u dijelu životnog osiguranja, prije svega zahvaljujući kvalitetnoj saradnji sa bankama. Rasli smo i u segmentu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, koje u narednom periodu nastavljamo razvijati i prilagođavati potrebama naših klijenata“, kazao je direktor Triglav osiguranja Sarajevo Edib Galijatović.
I Triglav osiguranje Banja Luka nastavlja trend rasta bruto fakturisane premije čiji iznos od 2,8 miliona eura (5,4 miliona KM) predstavlja rast od 4% u odnosu na isti period 2016. godine.
Rast je zabilježen kod svih vrsta imovinskih osiguranja. Triglav osiguranje Banja Luka je poboljšalo kombinovani količnik, jedan od ključnih pokazatelja uspješnosti poslovanja u osnovnoj djelatnosti. Kombinovani količnik je za 3,8 procentna poena bolji nego u istom periodu prethodne godine i iznosi 94,2%.
“Triglav osiguranje Banja Luka bilježi dobre poslovne rezultate što pokazuje rast premije kao i poboljšanje kombinovanog količnika. Nama su naši klijenti na prvom mjestu i upravo za njih konstantno radimo na širenju prodajne mreže kao i kreiranju novih proizvoda. Vjerujem da uz unapređenje usluga koje su prilagođene potrebama naših klijenata možemo dodatno da im približimo usluge osiguranja“, izjavio je Matej Žlajpah, direktor Triglav osiguranja Banja Luka.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here