Neto dobit Triglav grupe na polugodištu 36,1 miliona eura

Podružnice Grupe Triglav u BiH - Triglav Osiguranje Sarajevo i Triglav osiguranje Banja Luka bilježe rast poslovanja u prvoj polovini 2017. godine

0
2114
Bruto dobit Grupe Triglav u 2022. iznosila 134,5 miliona eura, 1% više nego 2021.

Triglav grupa je prvu polovinu ove godine završila sa dobiti prije oporezivanja u visini od 42,4 miliona eura (lani 43,2 miliona eura) i sa neto dobiti od 36,1 miliona eura (lani 34,2 miliona eura). Grupa je dobro kapitalizovana, što pokazuje količnik adekvatnosti kapitala, koji je krajem 2016. iznosio 246%.
Uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine Triglav ocjenjuje da će godišnja dobit prije oporezivanja Triglav grupe biti ostvarena u planiranom rasponu.
Konsolidovana fakturisana bruto osiguravajuća premija u Triglav grupi je iznosila 547,8 miliona eura, što je za 41,2 miliona eura odnosno 8% više nego u istom periodu prethodne godine. U najvećem segmentu, u imovinskim osiguranjima, premija se povećala za 8%, u segmentu životnih osiguranja za 6%, a u segmentu zdravstvenih osiguranja za 14%.
Poslovanje Triglav grupe bilo je uspješno na svim tržištima Grupe. Na slovenačkom tržištu postignut je prosječan rast premije od 7%, a na tržištima izvan Slovenije za 12%. Najveći rast premija i to od 33% ostvaren je na tržištu Srbije.
Slovenačko tržište je najveće tržište Triglav grupe, ali u skladu sa strateškim usmjerenjem Grupa polako jača udio premije osiguranja na tržištima van Slovenije. U poređenju s istim periodom lani taj se udio povećao i iznosi 17,6 %, što predstavlja porast od 0,6 odstotnih bodova.
Bruto iznosi šteta povećali su se za 4% i iznose 314,2 miliona eura kao posljedica povećanja portfolija osiguranja i učestalosti šteta. Uprkos povećanju štetnih događanja kombinovani količnik imovinskih osiguranja Triglav grupe ostaje povoljan (95,5%) i na nivou njegove prosječne ciljne vrijednosti strateškog perioda.
“Zadovoljni smo s poslovanjem Triglav grupe u prvoj polovini ove godine. Uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine ocjenjujemo da će ovogodišnja dobit prije oporezovanja biti ostvarena u planiranom rasponu“, izjavio je predsjednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar.

Rast premije Triglav osiguranja u BiH

Podružnice Grupe Triglav u Bosni i Hercegovini – Triglav osiguranje Sarajevo i Triglav osiguranje Banja Luka, bilježe rast poslovanja u prvoj polovini 2017. godine.
Triglav osiguranje Sarajevo je fakturisalo 22,7 miliona KM (11,6 miliona eura) premije osiguranja, što je za 5,5% više u odnosu na isti period godinu ranije. Veći rast premije (21%) Društvo je ostvarilo u segmentu životnih osiguranja.
“Prvo polugodište je završeno kvalitetnim rastom premije kao posljedica intenziviranja aktivnosti u segmentu prodaje. Viši rast smo zabilježili u dijelu životnog osiguranja, prije svega zahvaljujući kvalitetnoj saradnji sa bankama. Rasli smo i u segmentu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, koje u narednom periodu nastavljamo razvijati i prilagođavati potrebama naših klijenata“, kazao je direktor Triglav osiguranja Sarajevo Edib Galijatović.
I Triglav osiguranje Banja Luka nastavlja trend rasta bruto fakturisane premije čiji iznos od 2,8 miliona eura (5,4 miliona KM) predstavlja rast od 4% u odnosu na isti period 2016. godine.
Rast je zabilježen kod svih vrsta imovinskih osiguranja. Triglav osiguranje Banja Luka je poboljšalo kombinovani količnik, jedan od ključnih pokazatelja uspješnosti poslovanja u osnovnoj djelatnosti. Kombinovani količnik je za 3,8 procentna poena bolji nego u istom periodu prethodne godine i iznosi 94,2%.
“Triglav osiguranje Banja Luka bilježi dobre poslovne rezultate što pokazuje rast premije kao i poboljšanje kombinovanog količnika. Nama su naši klijenti na prvom mjestu i upravo za njih konstantno radimo na širenju prodajne mreže kao i kreiranju novih proizvoda. Vjerujem da uz unapređenje usluga koje su prilagođene potrebama naših klijenata možemo dodatno da im približimo usluge osiguranja“, izjavio je Matej Žlajpah, direktor Triglav osiguranja Banja Luka.