Neto dobit Vakufske banke na polugodištu pala 45,4%, slijedi pripajanje ASA banci

0
714
Vakufska banka krajem novembra i zvanično postaje ASA Banka

Vakufska banka d.d. Sarajevo ostvarila je u prvom polugodištu 2020. ukupnu neto dobit u iznosu od 328 hiljada KM što je za 45,4 posto manje nego u junu prošle godine kada je dobit iznosila oko 601 hiljadu KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba iz polugodišnjeg finansijskog izvještaja ove banke.
Neto prihodi banke od kamata na kraju juna ove godine iznosili su oko 2,94 miliona KM i za 12,6 posto su manji u odnosu na 3,36 miliona KM iz juna prošle godine, dok su u istom periodu neto prihodi od naknada i provizija smanjeni za 21,8 posto, na 2,11 miliona sa 2,70 miliona KM.
Ukupna bilansna aktiva Vakufska banka na kraju prvog ovogodišnjeg polugodišta iznosila je nešto više od 290,16 miliona KM i za 31,93 milion KM ili za 9,9 posto je manja nego na kraju 2019. kada je iznosila oko 322,09 miliona KM.
U prvom polugodištu 2020. kapital Vakufske banke je iznosio oko 21,18 miliona KM i za 30 posto je manji u odnosu na 30,23 miliona KM s kraja 2019. godine.
Vakufska banka je na kraju juna ove godine imala 125 zaposlenih ili 47 radnika manje nego u istom periodu lani.
Podsjetimo, većinski vlasnici Vakufske banke su ASA Finance sa 73 posto udjela koja je, kao članica ASA Group u kojoj već posluje i ASA banka, transakcijom na Sarajevskoj berzi u novembru 2019. godine od Badeco Adrije d.d. Sarajevo (bivša Fabrika duhana Sarajevo) kupila više od 550 hiljada dionica u vrijednosti od 17,2 miliona KM.
Pored ASA Finance, značajniji vlasnički udio u Vakufskoj banci ima i Mahmal Investment Company Ltd (7,30%), Hifa Oil d.o.o. Tešanj (3,52%) te Mehmed Jahić (3,06%)…
Uskoro je očekivati i zvanično pripajanje Vakufske u ASA banku, nakon što su skupštine dioničara obje banke krajem juna donijele odluke o tom pripajanju, a ovih dana objavljen je i video-spot sa sloganom ‘Vakufska banka postaje ASA banka’.