Njemačka kompanija još nije u cijelosti preuzela tešanjski Mann+Hummel

0
1096
Pad industrijskog prometa u junu, na mjesečnom i godišnjem nivou

Nakon što je 19. decembra 2018. objavila ponudu za preuzimanje i preostalih 2,47 posto, odnosno 13.426 redovnih dionica istoimene tešanjske firme, njemačka kompanija MANN+HUMMEL saopćila je da je otkupila 3.933 dionice od 43 dioničara. To je 0,72% od planiranog otkupa preostalih dionica u tešanjskom MANN+HUMMEL BA. Nakon ove transakcije, njemački MANN+HUMMEL u tešanjskoj fabrici sada ima ukupno 98,25 posto vlasništva.
Podsjećamo da je njemački MANN+HUMMEL želio preuzeti ukupno 13.426 redovnih dionica istoimene tešanjske firme, ili oko 2,47% dionica, po jediničnoj cijeni od 125,00 KM, kako bi imao 100-postotni udio u MANN+HUMMEL BA.
Prije ove transakcije, njemački MANN+HUMMEL je u vlasništvu imao 531.190 redovnih dionica istoimene tešanjske firme što je oko 97,53 posto od ukupnog broja dionica.
Inače, osnovni kapital tešanjske kompanije MANN+HUMMEL BA (Fabrika filtera dioničko društvo Tešanj) podijeljen je na 544.616 redovnih/običnih dionica, nominalne vrijednosti od 28 KM.