Njemački Veritas će u općini Novi Grad graditi nove objekte i zaposliti još 400 radnika

0
619
Veritas će u saradnji sa ASA Šped proširiti postojeće proizvodne kapacitete industrije auto-dijelova

Njemačka firma Veritas u saradnji sa domaćom kompanijom ASA Šped će na području industrijske zone Rajlovac proširiti postojeće proizvodne kapacitete industrije auto-dijelova i udvostručiti broj trenutno zaposlenih 400 radnika.
Planirano je da cijeli prostor od 50.000 m2 sukcesivno bude stavljen u funkciju firme Veritas Automotive i drugih njemačkih firmi sa kojima sarađuje ASA Šped.