Njemačko-kineski konzorcij zainteresiran za izgradnju toplovoda Kakanj-Sarajevo

0
1313
Podrška projektu snabdjevanja toplinskom energijom Sarajeva iz Termoelektrane Kakanj

Realizacijom projekta snabdjevanja Toplinskom energijom iz TE Kakanj osigurava se dugoročno pouzdano snabdijevanje toplinskom energijom područja od Kaknja do Sarajeva na bazi domaćeg energetskog resursa, zaključeno je na radnom sastanku koji je inicirala Privredna komora Federacije BiH.
Sastanku su prisustvovali predstavnici Elektroprivrede BiH, Vlade FBiH, Vlade ZDK-a, Vlade KS-a, JP Toplane Sarajevo, Fonda za zaštitu okoliša te JP Autoceste FBiH.
Uvažavajući sve procedure koje zakonska regulativa nameće za realizaciju ovakvog projekta, na sastanak je pozvan i konzorcij Engineering Dobersek GmbH (Njemačka) – China CAMC Engineering Co.ltd. iz grupacije SINOMACH (Kina), koji su na listi 100 projekata FBiH ovaj prepoznali kao značajan.
Gosti iz Njemačke i Kine su predstavili zajednički prijedlog operacionalizacije projekta kroz dva modela finansiranja koji ne odudaraju od osnovnih finasijskih parametara projekta iz prezentacije JP EPBiH što potvrđuje kvalitetu izrađene studije.
Također, na sastanku je zaključeno da se realizacijom projekta stvara okvir za razvoj visokoefikasne kogeneracije u TE Kakanj kroz uštedu primarne energije na temelju potrošnje korisne topline, kao i da projekt ima dobre finansijske performanse – za razmatrani model finansiranja u omjeru 20 posto vlastitih sredstava i 80 posto kreditnih sredstava, uz period povrata od devet godina.
Elektroprivreda BiH ima u pripremi Protokol o regulisanju odnosa interesnih strana na realizaciji projekta o čemu su se Vlada ZDK i zainteresirane općine sa teritorije tog kantona već pozitivno izjasnili. U EPBiH očekuju izjašnjenje Vlade Kantona Sarajevo sa pripadajućim općinama da bi se moglo pristupiti potpisivanju protokola te daljim procedurama u izradi idejnog projekta, saopćeno je iz Privredne komore FBiH.