NLB Banka dobila visoku ESG ocjenu za održivo poslovanje

0
801
NLB Banka primila prvu ESG ocjenu od strane jedne od vodećih nezavisnih kompanija za ESG istraživanje

NLB Banka je u decembru 2022. dobila ocjenu 17.7. u okviru ESG Risk Rating i Sustainalytics je procijenio da Banka posjeduje nizak rizik uticaja ESG faktora na njeno materijalno finansijsko stanje zbog srednje izloženosti i snažnog upravljanja ključnim ESG pitanjima.
”Kompanija je poznata po svom snažnom učinku u korporativnom upravljanju, što smanjuje ukupni rizik. Dalje, kompanija nije imala značajnija neslaganja”, navedeno je u ocjenjivanju Sustainalytics-a.
U dodatku, ESG Risk Rating NLB Banke je svrstava među 15% najboljih banaka koje je ova kompanija ocijenila.
“Poboljšanje kvaliteta života u regionu koji je naš dom, Jugoistočnoj Evropi, je jedan od strateških ciljeva NLB Grupe. Na ovom smo putu promišljeno, odlučni da ostavimo bolje tragove u regionu kojeg smatramo našim domom i veoma smo ponosni na to da su naši napori i naš napredak priznati na način da ne ostavljaju sumnju kod naših investitora i javnosti”, istakao je predsjednik Uprave Blaž Brodnjak nakon što je NLB Banka primila prvu ESG ocjenu od strane jedne od vodećih nezavisnih kompanija za ESG istraživanje, ocjenjivanje i podatke – Sustainalytics.
ESG Risk Rating, slično kreditnom ocjenjivanju, je mjerenje procjene učinka kompanije, fonda ili sigurnosti, osim što je ono fokusirano na standarde koji se tiču okoline (environmental – E), društvenih pitanja (social – S) i upravljanja (governance – G), a ne mogućnosti kreditiranja. Postaje sve značajnija kategorija u finansijskom svijetu koju investitori i analitičari prate pobliže i procjenjuju, na osnovu toga, u koje kompanije žele da ulažu, a u koje ne.
NLB je prva banka sa sjedištem i ekskluzivnim strateškim interesom u Jugoistočnoj Evropi koja je primila ovu ocjenu. Također je i među prvim kompanijama koja je izlistana na Ljubljanskoj berzi.
“ESG ocjene su rezultat osvrta nezavisnih, svjetski priznatih stručnjaka, one su za nas poticaj i ohrabruju naše dioničare da vjeruju u naše poslovne odluke i aktivnosti”, dodao je predsjednik Uprave NLB Banke.

Napori NLB Banke u polju odživosti obuhvataju aspekte zaštite okoline, društvena pitanja i pitanja upravljanja. Neki od njih su:
• U prošloj godini uspostavljen je okvir Održivosti NLB Grupe; pravci i ciljevi održivog poslovanja i finansiranja i doprinosa zajednici;
• NLB Banka je također prva banka iz Slovenije koja se posvetila UN principima održivog bankarstva i u proljeće ove godine se pridružila Net Zero Banking Alliance-u Ujedinjenih nacija koji ima za cilj da uskladi kreditne i ulagačke portfelje u dostizanju eliminacije štetnog emitovanja do 2050. ili ranije;
• NLB Banka je jedna od istaknutijih promotera i sponzora sportskih udruženja i događaja u Bosni i Hercegovini i ponosni su na projekat Sport za mlade;
• Banka ulaže u kulturu i kulturno nasljeđe;
• NLB Banka prepoznaje prilike i odgovornost da pomaže privredi izvan okvira bankarstva, što je demonstrirano projektom #OkvirPomoći;
• Banka donira uveliko grupama ljudi koji su u društveno nepovoljnom položaju.