NLB Banka Sarajevo 7. oktobra počinje isplatu dividende

0
802
NLB Banka Sarajevo: Visina dividende za jednu redovnu dionicu iznosi 28,40 KM

NLB Banka d.d. Sarajevo će po osnovu dobiti iz prethodne godine dioničarima početi isplačivati dividendu 7. oktobra 2019. godine.
Podsjetimo, Skupština NLB Banke Sarajevo je na sjednici od 30. maja ove godine donijela Odluku o rasporedu dobiti iz 2018. i isplati zadržane dobiti iz ranijih godina na osnovu koje se iz neto dobiti iz 2018. godine isplaćuje dividenda na redovne i prioritentne dionice.
Dividenda za prioritetne dionice će se obračunati po kamatnoj stopi na oročene depozite građanima preko tri godine, koja se primjenjuje u Banci na dan održavanje Skupštine. Visina dividende za jednu redovnu dionicu iznosi 28,40 KM.
Dividenda se isplaćuje dioničarima – vlasnicima redovnih dionica, koji su se nalazili na listi dioničara Banke kod Registra vrijednosnih papira FBiH na dan donošenja Odluke Skupštine, navode iz NLB Banke Sarajevo.