NLB Banka Sarajevo je u 2019. imala rast u svim segmentima poslovanja

Digitalno bankarstvo je bilo u fokusu banke, a u periodu pandemije koronavirusa klijentima su bankarske usluge bile dostupne putem online kanala

0
417
NLB Banka Sarajevo: Početak isplate dividende za 2021. je 2. novembar ove godine

Redovna godišnja Skupština NLB Banke d.d. Sarajevo održana je danas u prostorijama banke u Sarajevu. Na sjednici je usvojen poslovni i finansijski izvještaj Banke sa izvještajima internog i vanjskog revizora za 2019. godinu, kao i odluka o usvajanju godišnjeg obračuna i rasporedu dobiti.
Usvojen je i Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju za 2019. godinu, te donesene odluke u vezi poslovnog plana za naredne godine i izboru vanjskog revizora za 2020. godinu.
Za vrijeme sjednice, rezimirajući poslovanje NLB Banke u protekloj godini, istaknuto je da je 2019. godina za NLB Banku bila godina rasta u svim segmentima poslovanja.
”U 2019. godini Banka je intenzivno radila na razvoju novih bankarskih usluga, kao i na poboljšanju korisničkog iskustva i dostupnosti banke svojim klijentima. Digitalno bankarstvo je bilo u fokusu banke, a period pandemije koronavirusa je potvrdio našu opredjeljenost da klijentima učinimo bankarske usluge jednostavnim i dostupnim koristeći kanale online bankarstva. Posebno smo ponosni što je NLB Banka u toku 2019. godine učestvovala u više od pedeset korporativnih i društvenih inicijativa u sklopu svog društveno-odgovornog poslovanja. Ovaj region je naš dom, zato svojim predanim radom i podrškom lokalnoj zajednici želimo biti institucija koja radi na poboljšanju kvalitete života. Želimo biti Banka za sve što dolazi”, izjavila je Lidija Žigić, predsjednica Uprave NLB Banke d.d. Sarajevo.
U 2019. godini NLB Banka Sarajevo ostvarila je neto dobit u iznosu od 18,6 miliona KM i neto dobit prije umanjenja vrijednosti i rezervisanja u iznosu od 25,3 miliona KM. Banka je zabilježila snažan rast neto nekamatnog prihoda od 17% u odnosu na 2018. Ukupna aktiva Banke porasla je za 8%, sa rastom neto kredita od 11% i rastom depozita od 9% u nebankarskom sektoru. Omjer loših kredita je dodatno smanjen na 3,3%. Neto krediti pravnim osobama porasli su za 15%.
U periodu koji slijedi, Banka će kontinuirano raditi na korištenju svih prednosti koje donosi informaciona tehnologija, u cilju modernizacije i pojednostavljivanja usluga koje nudi, osluškivajući potrebe klijenata i nudeći kompletna rješenja u skladu sa novonastalim oklonostima uzrokovanim pandemijom koronavirusa.