NLB Banka Sarajevo odobrila moratorij na kredite za oko 2.200 klijenata

Klijentima NLB Banke kojima je odobren moratorij, a naplaćena rata kredita u vrijeme obrade zahtjeva nakon 31.03.2020. godine, Banka će izvršiti povrat sredstava

0
1353
Aktiva NLB Banke Sarajevo na polugodištu 2023. porasla je četiri posto, na 1,7 milijardi KM

NLB Banka d.d. Sarajevo je do 30. aprila odobrila zahtjeve 2.191 klijentu, fizičkom ili pravnom licu, za privremenu mjeru moratorij ili neku od posebnih mjera predviđenih odlukom Agencije za bankarstvo FBiH o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem Covid-19.
Zaključno sa krajem aprila odobrene su mjere za 44 klijenta pravna lica na osnovu individualnih zahtjeva, dok je za 2.147 klijenata fizičkih lica privremena mjera moratorij odobrena samoincijativno od strane Banke, od čega je 444 klijenata prethodno podnijelo i individualni zahtjev prema Banci.
Privremena mjera moratorij je odobrena samoincijativno od strane Banke klijentima, fizičkim licima koja su zaposlena u firmama čije su djelatnosti identifikovane kao djelatnosti u cjelosti ili indirektno pogođene trenutnom situacijom (Covid-19), koje nikako ili u manjoj mjeri obavljaju poslovanje (npr. transport, turizam, ugostiteljstvo).
Samoincijativno, Banka je odobrila moratorij i za uposlene u firmama sa djelatnostima čiji je rad obustavljen naredbama Federalnog štaba civilne zaštite, kao i drugim djelatnostima koje su direktno ili indirektno pogođene trenutnom situacijom. Sve klijente Banka je kontaktirala kako bi se obezbjedila saglasnost na uvedenu mjeru, ali i u svrhu obrade potencijalnog zahtjeva za neku drugu mjeru koju Odluka predviđa nakon isteka moratorija kao privremene mjere.
Od ukupnog broja individualnih zahtjeva korisnika kredita fizičkih i pravnih lica za privremenom mjerom moratorij ili nekom od posebnih mjera, na fizička lica se odnosi preko 90% odobrenih zahtjeva.
Banka primjenjuje indivudualni pristup pravnim licima pri odobravanju neke od mogućih mjera za ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica uzrokovanim koronavirusom, dok za fizička lica Banka koristi dualni pristup, odnosno individualni i portfolio pristup, saopćeno je.
Banka će i dalje raditi na prepoznavanju i kreiranju portfolio Grupa fizičkih lica s ciljem što efikasnijeg pristupa i tretiranja lica koja su direktno ili indirektno pogođena pandemijom. Ovakav pristup daje mogućnost da se veliki broj zahtjeva odobri odjednom čime Banka djeluje preventivno i daje brza rješenja klijentima zaposlenim u pogođenim industrijama.
Najveći broj podnesenih zahtjeva fizičkih lica odnosio se na primjenu mjere na kredite opšte potrošnje, dok su se zahtjevi pravnih lica uglavnom odnosili na trgovinu na veliko i malo, prerađivačku industriju kao i klijente čija je primarna djelatnost prijevoz i skladištenje.
Klijentima NLB Banke kojima je odobren moratorij, a naplaćena rata kredita u vrijeme obrade zahtjeva nakon 31.03.2020. godine, Banka će izvršiti povrat sredstava. Nikakve naknade, niti zatezne kamate neće biti naplaćene.
“U ovom trenutku u toku je dodatna obrada svih zahtjeva klijenata koji su pristigli, njih preko 1.600 i Banka svakodnevno rješava svaki pojedinačni zahtjev, te sukladno tome informira klijente. Ljudi koji su ostali bez redovih primanja su zabrinuti i zato smo sve naše resurse u ovom trenutku usmjerili kako bismo u što kraćem roku sve zahtjeve procesuirali i obavijestili klijente o odobrenim mjerama, posebno one koji su direktno pogođeni Odlukom, tj. kojima je bio zabranjen rad. I dalje pozivamo sve klijente čije je pogoršana kreditna sposonbost uzrokovana nastalom pandemijom, da svoj zahtjev za moratorij podnesu putem web stranice Banke. Sve pristigle zahtjeve Banka će obrađivati u najkraćem mogućem roku”, navode iz NLB Banke Sarajevo.