Denis Hasanić: NLB Banka Sarajevo ostvaruje rast u svim segmentima poslovanja

Banka je u procesu budžetiranja za poslovanje u 2018-2022. godini, sa jasnim opredjeljenjem za strategiju rasta kreditnog portfolija i aktive. Visoka kapitalna adekvatnost Banke, visina i struktura pasive omogućuju kontinuiran rast aktive NLB-a

0
84887
Denis Hasanić, zamjenik direktora NLB Banke d.d. Sarajevo

Početkom ove godine preuzeli ste funkciju zamjenika direktora NLB Banke d.d. Sarajevo. Vaša nadležnost je za područje finansija i upravljanje rizicima. Kakve su se promjene desile u Banci od Vašeg dolaska?

Neposredno prije dolaska u NLB Banku d.d. Sarajevo, ovoj grupaciji su prethodile  ključne promjene, koje su se već desile kroz proces temeljite transformacije cijele NLB Grupe u koji je bila uključena i NLB Banka d.d. Sarajevo. Strukturiranje NLB Grupe u 2013. i 2014. godini je obnovilo povjerenje klijenata,  te stabilnost i profitabilnost Grupe, što je potvrđeno izrazito dobrim poslovnim rezultatima već treću godinu za redom.
Nova Uprava, koja je došla na čelo NLB Banke d.d. Sarajevo početkom ove godine, uključujući i mene, nastavila je aktivnosti i procese u okviru kojih je posvećenost strategiji Grupe, te njenim ključnim usmjerenjima, kao jedan od imperativa našeg djelovanja. Sve članice NLB Grupe uključivo i NLB banku d.d. Sarajevo se vode istim vrijednostima, vizijom i misijom poslovanja, a naš primarni zadatak na početku ove poslovne godine je bio prilagođavanje istih na naše lokalno tržište i naše klijente.
U skladu sa tim, promjene u području upravljanja finansijama nisu bile značajne i usmjerene su na unaprijeđenja upravljanja finansijskim izvještavanjem (primarno monitoring i postavljanje aktivnosti za riješavanje negativnih devijacija u odnosu na budžetirane vrijednosti bilansa stanja i bilansa uspjeha), dok su u području upravljanja rizicima promijenjeni sistemi i nivoi odlučivanja o kreditnim rizicima te  sistem monitoringa i naplate.
Ovakve promijene su kontinuiran proces i sastavni dio usvojene poslovne strategije za period 2017-2021. te pripadajuće risk strategije sa takozvanim risk apetitom.

Veliki je broj inostranih banaka na našem tržištu i samim tim je konkurencija jaka. Kakav je aktuelni status NLB Banke na tržištu Federacije BiH?

Svjesni smo političkog i ekonomskog ambijenta u kojem poslujemo, kao i na činjenicu da se suočavamo sa jakom konkurencijom sa naglaskom na veoma izraženu cjenovnu konkurentnost. Međutim, i pored toga mogu slobodno reći da smo vrlo zadovoljni našom pozicijom na bankarskom tržištu.
Potvrda uspješnosti poslovanja Banke, koja kontinuirano ostvaruje pozitivne rezultate, su i finansijski pokazatelji za 2016. godinu. Ostvarili smo rast u svim segmentima poslovanja kako sa fizičkim, tako i sa pravnim licima. Bilansna suma na kraju 2016. godine iznosila je 979,7 miliona KM i veća je za 42,1 milion KM ili 4% u odnosu na kraj 2015. godine. Ostvaren je pozitivan finansijski rezultat koji nakon poreza iznosi 10,5 miliona KM, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja rast od 2,8 miliona KM ili 37%. Po visini dobiti Banka zauzima  5. mjesto u bankarskom sektoru FBiH, a prema iznosu aktive, ukupnih depozita i kredita je na 6. poziciji.

Uspješno poslovanje NLB Grupe

Zajedno sa NLB Banka Banja Luka, spadate u red vodećih finansijskih grupacija u BiH. Kakva je saradnja sa ovom sestrinskom bankom te aktuelni status na nivou BiH?

Aktivno radimo na sinergiji sa svim bankarskim članicama Grupacije što uključuje i NLB Banku u Banja Luci. Naše dvije banke zajedno imaju respektabilno tržišno učešće i u kontinuitetu posluju vrlo uspješno, te zajedno po veličini aktive i neto dobiti (podaci: 31.12.2016.) činimo treću bankarsku grupaciju na finansijskom tržištu BiH, a po kreditnom volumenu četvrtu bankarsku grupaciju.
Na ovu poziciju i rangiranje na tržištu BiH smo posebno ponosni i sinergijskim aktivnostima nastojimo unaprijediti poslovanje obje banke kroz razmjenu znanja i iskustava, implementaciju zajedničkih projekata i optimizaciju procesa te samim tim i troškova.

NLB grupa već treću godinu zaredom bilježi profitabilan rast. To se naravno odnosi i na NLB Banku d.d. Sarajevo. Šta je doprinjelo tome i šta biste Vi izdvojili među poslovnim uspjesima?

NLB Grupa već treću godinu zaredom ostvaruje pozitivne rezultate. Potvrda stabilnog i pozitivnog poslovanja Grupe je dobit, koja sa 31.12.2016. godine iznosi 110 miliona eura, što je 20 posto više nego godinu ranije kada je dobit Grupacije iznosila 91,9 miliona eura. Dobrim rezultatima Grupe doprinijele su sve banke članice, uključujući i NLB Banku d.d. Sarajevo.
Smatramo da je NLB Banka d.d. Sarajevo stekla imidž odgovorne i transparentne banke prema našim klijentima i tržištu, što smo potvrđivali našom kontinuiranom orijentacijom da ostvarene profite ulažemo u kapital banke ovdje na lokalnom tržištu.
Posebno ističemo  uspješne rezultate u Tuzlanskom kantonu te u posljednje vrijeme sve izraženijim prisustvom u Hercegovini. Kontinuirano radimo na širenju poslovne mreže što je doprijenijelo poboljšanju rezultata u retail segmentu. S tim u vezi smo u 2017. godini otvorili još dvije nove filijale u regiji Sarajevo i regiji Mostar.
Dodatno, ostvarene su značajnije transakcije u segmentu poslovanja sa velikim korporativnim klijentima i povećano ulaganje u vrijednosne papire posebno blagajničke zapise FBiH.
Sve te aktivnosti doprinose rastu naše aktive i prihoda, dok paralelno, na drugoj strani ostvarujemo pozitivne efekte iz upravljanja pasivom (volumenom i strukturom) i troškovima.

Neprestano radite na proširivanju proizvoda i usluga. Prilagođavate ih potrebama i mogućnostima klijenata. Koji su to trenutno aktuelni noviteti?

NLB Banka nastoji da što bolje upozna svoje klijente, njihove potrebe i mogućnosti i da im na osnovu toga ponudi najadekvatnije usluge. Trudimo se da svojim klijentima uvijek izađemo u susret s posebnim ponudama i lako razumljivim uslugama.
U skladu stim opredjeljenjem, pružajući kvalitetne i cjenovno prihvatljive finansijske usluge, kreirali smo i novu akcijsku ponudu kredita za fizička lica po vrlo povoljnim uslovima, a u ponudi su i unaprijeđeni paketi usluga prilagođeni klijentima koji osiguravaju set bankarskih proizvoda po vrlo povoljnoj mjesečnoj naknadi.
Kontinuirano radimo na unapređenju elektronskih kanala kao što su elektronsko i mobilno bankarstvo, bezkontaktne kartice, kartice sa odgođenim plaćanjem, te SMS bankarstvo koji su našim klijentima dostupni 24 sata dnevno. Također, omogućili smo i online apliciranje za kredite, te debitne i  kreditne kartice putem web stranice naše banke. U planu su i dalja unapređenja u segmentu digitalizacije usluga, kako bi osigurali veću dostupnost i jednostavnost naših usluga.

Poslovna strategija razvoja

Kakvi su planovi Banke za naredni period?

Mi trenutno ulazimo u proces budžetiranja za poslovanje u 2018-2022. godini, sa jasnim opredjeljenjem za strategiju rasta kreditnog portfolija i aktive. Naša visoka kapitalna adekvatnost, visina i struktura pasive nam omogućuje kontinuiran rast aktive. Naš zadatak je da takav rast bude stabilan i u okvirima poslovne strategije, risk strategije, risk apetita i risk profila.
Poslovat ćemo s jasno definisanom poslovnom strategijom razvoja naših poslovnih aktivnosti u  skladu sa našom vizijom, misijom i vrijednostima, ali i potrebama i očekivanjima naših klijenata i tržišta.
Nastaviti ćemo raditi na unapređenju svih segmenata poslovanja, unaprijedit ćemo prodajne procese i još bolje istražiti prodajne potencijale, te poboljšati digitalno iskustvo naših klijenata.
Podsticat ćemo radno okruženje koje će omogućiti dobru saradnju i predanost u poslu, unapređenje korporativne kulture, poslovnih procesa i učinkovitosti. Vjerujući da su zaposlenici ključ uspjeha poslovanja naše banke, kontinuirano ćemo ulagati u profesionalnu edukaciju naših zaposlenika putem internih i eksternih treninga, te u NLB Akademiji u Ljubljani, na koju smo vrlo ponosni.

Na kraju, kako ocjenjujete trenutno stanje u bankarsko-finansijskom sektoru u FBiH? Kako vidite njegov dalji razvoj?

Bankarski sektor Federacije BiH ima iza sebe veoma uspješnu poslovnu godinu i to nam daje sasvim opravdani optimizam jer svi podaci o poslovanju posljednjih godina govore da je bankarski sektor veoma stabilan i jedan od najuspješnijih sektora na našem poslovnom tržištu.
I pored otežanih uslova djelovanja, koje prvenstveno diktira aktuelna politička i ekonomska situacija, bankarski sektor je sačuvao stabilnost, ali i povjerenje građana. Snažna konkurencija banaka rezultirala je niskom kamatnom maržom za banke, ali istovremeno omogućila građanima i privredi povoljnije kreditno zaduživanje.
Za stabilnost bankarskog sektora najvećim dijelom zasluge snosi regulator, Agencija za bankarstvo Federacije BiH, koja iako sporo, ipak uvodi međunarodne standarde u poslovanje banaka i kontinuirano vrši kontrole banaka, te na taj način preventivno djeluje i sprječava eventualne nepoželjne posljedice za depozitare i vlasnike.
Prethodne godine pokazuju trend ostvarenja profitailnosti bankarskog sektora uglavnom iz smanjenja troškova što je u prirodi limitirajuću faktor za investicije (u infrastrukturu, mrežu, opremu, software, kadrove, edukacije….) što ne smije biti održiva strategija na dugi rok. Generalno, vjerujem da će ovaj sektor u skorije vrijeme vratiti fokus na rast aktive, kredita i prihoda kao primarne nosioce buduće profitabilnosti.