NLB Banka Sarajevo u 2018. bila u vrhu bankarskog sektora BiH

0
1320
Održana redovna godišnja Skupština NLB Banke d.d. Sarajevo, usvojen finansijski izvještaj Banke

Za NLB Banku d.d. Sarajevo je 2018. bila godina rasta u svim segmentima poslovanja, kako sa fizičkim, tako i sa pravnim licima istaknuto je na redovnoj godišnjoj Skupštini NLB Banke održanoj u Sarajevu.
Na sjednici je usvojen Poslovni i finansijski izvještaj Banke sa izvještajima internog i vanjskog revizora za 2018. godinu kao i pripadajuće odluke vezane za kapital i raspored dobiti. Usvojen je i Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju za 2018. godinu te donesene i odluke u vezi poslovnog plana za naredne godine i vanjskog revizora.
Predsjednik Uprave NLB Banke d.d. Sarajevo Lidija Žigić je, rezimirajući poslovanje u prošloj godini istakla da je NLB Banka u 2018. intenzivno radila na razvoju novih bankarskih usluga, kao i na poboljšanju korisničkog iskustva i dostupnosti banke klijentima.
“Naše napore da pružimo najbolje svojim klijentima, potvrdilo je i istraživanje renomirane kuće koje je pokazalo da je NLB Banka i u protekloj godini bila u samom vrhu bankarskog sektora, počevši od kvaliteta usluge i zadovoljstva klijenata, pa do kvalitete i cijene proizvoda“, kazala je Lidija Žigić.
Ona je dodala da su posebno ponosni da je NLB Banka u okviru svog društveno odgovornog poslovanja aktivno sudjelovala u više od pedeset korporativnih i društvenih inicijativa, koje uključuju humanitarne projekte, sponzorstva i donacije.
U 2018. godini, NLB Banka d.d. Sarajevo ostvarila je neto dobit u iznosu od 15,5 miliona KM i neto dobit prije umanjenja vrijednosti i rezerviranja u iznosu od 23,1 miliona KM. Banka je zabilježila snažan rast neto nekamatnog prihoda od 12% u odnosu na 2017. Ukupna aktiva Banke porasla je za 11%, sa rastom neto kredita od 7% i rastom depozita od 10% nebankarskom sektoru. Omjer loših kredita je dodatno smanjen na 5,7%. Neto krediti pravnim osobama porasli su za 6% uprkos brojnim izazovima s kojima se privreda u BiH susreće.
U periodu koji slijedi, rečeno je, NLB Banka će kontinuirano raditi na unapređenju poslovnih procesa i investirati u informacione tehnologije kako bi pojednostavila i modernizovala svoje usluge i uložiti dodatne napore da što bolje razumije svoje klijente i da im ponudi pravo rješenje u skladu sa njihovim finansijskim potrebama.