Nova banka: Dobit u prvih devet mjeseci porasla 98,8%, na blizu 18 miliona KM

0
548
Aktiva Nove banke na kraju septembra 2022. godine iznosila je oko 2,7 milijarde KM

Nova banka a.d. Banja Luka poslovala je u prvih devet mjeseci 2021. godine s neto dobiti od 17,97 miliona KM što je za 8,93 miliona KM ili za 98,8 posto više u odnosu na isti period prošle godine kada je dobit iznosila oko 9,04 miliona KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Prema podacima iz finansijskog izvještaja Nove banke, neto prihodi od kamata u prva tri kvartala 2021. porasli su za 1,7 milion KM (+3,8%), na 46,9 miliona sa 45,2 miliona KM iz septembra prethodne godine. U istom periodu neto prihodi banke od naknada i provizija porasli su za 1,67 miliona KM (+12,5%), na 15,11 miliona sa 13,44 miliona KM.
Poslovna aktiva Nove banke na kraju trećeg kvartala 2021. iznosila je 2 milijarde i 495,15 miliona KM i za 177,85 miliona KM (+7,7%) je viša u odnosu na 2 milijarde i 317,30 miliona KM s kraja 2020. godine, podaci su iz finansijskog izvještaja banke.
Ukupan kapital Nove banke na kraju septembra 2021. je iznosio 210,37 miliona KM i za 26,34 miliona KM (+14,3%) je veći u odnosu na kraj 2020. godine kada je iznosio 184,03 miliona KM.