Nova banka: Neto dobit u prvom kvartalu porasla 30,5%, na 4,36 miliona KM

0
850
Aktiva Nove banke na kraju septembra 2022. godine iznosila je oko 2,7 milijarde KM

Nova banka a.d. Banja Luka ostvarila je u prvom tromjesečju 2019. godine neto dobit nešto više od 4,36 miliona KM što je za 30,5 posto ili za 1,02 miliona KM više u odnosu na prvi kvartal 2018. kada je ta dobit iznosila oko 3,34 miliona KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Prema podacima iz kvartalnog finansijskog izvještaja ove banke, neto prihodi banke od kamata u periodu januar-mart 2019. porasli su za 5,2 posto i iznosili su 14,13 miliona KM u odnosu na 13,43 miliona iz prvog kvartala 2018. godine, dok su neto prihodi od naknada i provizija smanjeni za 2,5 posto, na 5,01 milion sa 5,14 miliona KM iz prvog tromjesečja prošle godine.
Ukupna aktiva Nove banke na kraju prvog tromjesečja 2019. iznosila je 1 milijardu i 946 miliona KM i za 2,4 posto je viša u odnosu na 1 milijardu i 902 miliona KM s kraja 2018. godine, podaci su iz finansijskog izvještaja banke.
Kapital ove banke na kraju prvog tromjesečja 2019. je iznosio oko 158,96 miliona KM i za 6,8 posto je veći u odnosu na kraj 2018. godine kada je iznosio 148,80 miliona KM.