Nova banka: Neto dobit u prvom kvartalu smanjena 6,9 posto

0
980
Aktiva Nove banke na kraju septembra 2022. godine iznosila je oko 2,7 milijarde KM

Nova banka a.d. Banja Luka ostvarila je u prva tri mjeseca 2020. godine neto dobit od 4,06 miliona KM što je za 6,9 posto manje nego u prvom kvartalu prošle godine kada je ta dobit iznosila nešto više od 4,36 miliona KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Bez sumnje, uticaj pandemije korona virusa odrazilo se i na poslovanje Nove banke, imajući u vidu da je ova banka na primjer u prvom kvartalu 2019. imala rast neto dobiti za 30,5 posto ili za 1,02 miliona KM u odnosu na isti period 2018. kada je ta dobit iznosila oko 3,34 miliona KM.
Prema podacima iz kvartalnog finansijskog izvještaja Nove banke, neto prihodi banke od kamata u periodu januar-mart 2020. smanjeni su za 0,7 posto, na 14,03 miliona KM sa 14,13 miliona iz prvog kvartala 2019. godine. Poređenja radi, u prvom kvartalu 2019. neto prihodi Nove banke na godišnjem nivou imali su rast od 5,2 posto.
Ipak, u prvom kvartalu ove godine neto prihodi banke od naknada i provizija porasli su čak za 10 posto, na 5,51 milion sa 5,01 miliona KM iz prvog tromjesečja prošle godine. Usporedbe radi, godinu ranije neto prihodi Nove banke od naknada i provizija imali su pad od 2,5 posto.
Ukupna aktiva Nove banke na kraju prvog tromjesečja 2020. iznosila je oko 2,10 milijardi KM i za 3,5 posto je manja u odnosu na skoro 2,18 milijardi KM s kraja 2019. godine. Dodajmo i da su u tom periodu krediti i dospijela potraživanja po kreditima smanjeni za 1,5 posto, na 1,46 milijardi sa 1,48 milijardi KM.
Kapital ove banke na kraju prvog tromjesečja 2020. iznosio je oko 160,37 miliona KM i manji je za 5,1 posto nego na kraju 2019. godine kada je iznosio oko 168,91 milion KM.