Nova kreditna linija Sparkasse Bank i USAID-a za općine, mala i srednja preduzeća

0
757
Nedim Alihodžić, član Uprave Sparkasse Bank

Sparkasse Bank dd BiH i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) potpisali su Sporazum o garanciji za kreditni portfolio u iznosu osam miliona dolara za kreditiranje infrastrukturnih projekata općina te malih i srednjih preduzeća iz proizvodnog sektora.
“Mala i srednja preduzeća su ključni generator razvoja malih ekonomija, jer značajno kontribuiraju ukupnoj poslovnoj aktivnosti i otvaranju radnih mjesta. Istovremeno se susreću sa jačim ograničenjima u pogledu rasta, korištenja izvoznih šansi i generalno plasmana svojih proizvoda nego je to slučaj kod velikih preduzeća. Stoga smo mi u Sparkasse banci apsolutno opredijeljeni da kroz svoj standardni finansijski servis i proizvode, ali i ovakve posebne kreditne linije potičemo njihov razvoj i poduzetnički potencijal, sa krajnjim ciljem stimulacije ukupnog poslovnog ciklusa u BiH.
U ovom dijelu su naši ciljevi kompatibilni sa misijom koju slijedi USAID, i to je rezultiralo uspostavljanjem vrlo konstruktivne saradnje na ovoj garantnoj liniji. Očekujemo da će ova, kao i sve dosadašnje kreditne linije koje smo realizirali, naići na odličan odziv kod klijenata i proizvesti pozitivan efekat na njihovo poslovanje“, izjavio je Nedim Alihodžić, član Uprave Sparkasse Bank.
Kreditna linija omogućava općinama te malim i srednjim preduzećima koja ispune uslove kvalifikacije, da kod Sparkasse Bank apliciraju za finansiranje uz garanciju USAID-a. Fokus je na razvojnim projektima općina, te biznisima koji imaju visok razvojni potencijal i obećavajuće projekte, ali se susreću sa poteškoćama da obezbijede adekvatne instrumente obezbjeđenja kredita.
Visok nivo osjetljivosti na tržišne oscilacije i rizičnosti poslovanja, te nedostatak adekvatnih kolaterala malim preduzećima često otežavaju pristup izvorima finansiranja tako da će im im mogućnost dobijanja ovakve garancije svakako učiniti kreditna sredstva dostupnijim.
Suštinski cilj ove kreditne linije je poticaj infrastukturnom razvoju lokalnih zajednica, te podizanju konkurentnosti proizvodno orijentisanog malog i srednjeg biznisa. Stoga će za uspješan proces kreditiranja ključni biti kvalitet i kompatibilnost projekata sa svrhom ove kreditne linije.