Novalić: Nije realna promjena stope PDV-a, moguće pomjeranje roka predaje prijave

0
779
Fadil Novalić, premijer Federacije BiH

Predsjednik Vlade Federacije BiH Fadil Novalić danas je odgovarajući na pitanja novinara kazao da nije realno očekivati da se promijeni stopa PDV-a jer je ta stopa najniža u Evropi. Novalić je dodao da je realnije očekivati da se rok za predaju PDV prijava pomjeri sa 10. u mjesecu na kraj mjeseca. Time bi se poslodavcima omogućilo da do kraja mjeseca imaju na raspolaganju dodatni kapital u ukupnom iznosu od oko 320 miliona KM.
Pomjeranje roka sa uplatu PDV-a neophodno je u uslovima pandemije koronavirusa zbog smanjenog obima proizvodnje i izvoza što dovodi u pitanje i mogućnost privrednicima izmirenja poreskih obaveza. Stoga su u posljednje vrijeme sve više intenzivirani zahtjevi privrednika za zakonske izmjene koje se odnose na podnošenje PDV prijava.