Novalić: Općina Travnik dobro koristi transfere novca s federalnog nivoa

0
458
Premijer Novalić u Travniku razgovarao s predstavnicima općine o realizaciji važnih projekata

Federalni premijer Fadil Novalić je prilikom današnje posjete Travniku rekao da Vlada FBiH prati realizaciju nekoliko važnih projekata u toj općini i Srednjobosanskom kantonu.
“Jedan od njih je svakako škola; to je bila velika neriješena rana u Travniku, ali se projekt završava i koliko vidim, djeca se useljavaju već u septembru, što je znak da smo zajedno mi, općina Travnik i kanton uspjeli u tom velikom projektu”, rekao je premijer Novalić.
Kao drugi, naveo je jedan od najvećih regionalnih projekata u vodosnabdijevanju Plava voda, čiji tok realizacije također zanima Vladu FBiH.
“Treće, svakako imamo transfere nižim nivoima vlasti i znamo da ih općina Travnik naročito dobro koristi za poboljšanje infrastrukture – komunalne, vodovodne, cestovne”, dodao je Novalić.
Uime Vlade FBiH, on je izrazio zadovoljstvo jer se novac s federalnog nivoa, koji dolazi na ovo područje, koristi izvanredno na dobrobit svih građana.Načelnik Općine Travnik Kenan Dautović rekao je da je tokom današnje posjete premijera FBiH bilo riječi o poslovnim zonama na ovom području.
“Premijera smo upoznali o napretku u vezi s radno-poslovnom zonom Bazimica, kao i o zoni Polje, a tražili smo dodatnu urgenciju za rješavanje određenih nejasnoća kad je riječ o radno-poslovnoj zoni Heljdovi (bivša kasarna Slimena). Mislimo da je to izuzetno važno jer pored stvaranja ambijenta i rješavanja problema građana općine Travnik, mislimo da je stvaranje uvjeta za zapošljavanje naš primarni zadatak u budućnosti”, rekao je načelnik Dautović.