Novalić pisao Tegeltiji: Domaćim firmama dati apsolutnu prednost u poslovanju s državom

0
612
Novalić uputio Tegeltiji inicijativu za izmjenu Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić uputio je predsjedavajućem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoranu Tegeltiji inicijativu za izmjenu Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, kako bi se podstakla domaća privreda i osigurala značajna pomoć i spašavanje velikog broja radnih mjesta u novonastaloj situaciji uzrokovanoj povodom širenja koronavirusa Covid-19.
Pomenuti propis se odnosi na primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg i prestaje da važi 1. juna ove godine. Premijer Novalić predlaže i povećanje preferencijalnog faktora sa sadašnjih pet na 50 posto. On smatra da bi se predloženi postotak trebao primjenjivati sve dok traje ova situacija.
“Na ovaj način bi se, kako stoji u pismu, podstakla domaća privreda i osigurala značajna pomoć u spašavanju velikog broja radnih mjesta. Ovako bi domaća privreda također dobila podršku koja bi se mjerila stotinama miliona maraka”, rekao je premijer FBiH.
Novalić ističe da apsolutno razumije intenciju smanjenja postotka preferencijalnog faktora i potrebu BiH da uskladi propise koji se odnose na oblast javnih nabavki sa propisima Evropske unije, ali da ipak smatra kako bi mjera koju predlaže umanjila neželjene posljedice za domaću privredu i koja bi ih ohrabrila na način da u ovim vremenima imaju povlašten status.