Novčane kazne za obavljanje poslova faktoringa bez odobrenja FBA

0
3990

Agencija za bankarstvo Federacije BiH (FBA) upozorila je pravna i fizička lica da je Zakonom o faktoringu (‘Službene novine Federacije BiH’, broj 14/16) utvrđeno da izraz ‘faktoring’ i njegove izvedenice upisuje u naziv pravnog lica ili koristi u pravnom prometu samo ono društvo koje je dobilo odobrenje za obavljanje poslova faktoringa od Agencije.
U skladu sa zakonom, predviđena je i novčana kazna od 10.000 do 20.000 KM za pravno lice koje obavlja poslove faktoringa bez odobrenja Agencije za obavljanje poslova faktoringa, a odgovorna osoba u pravnom licu će biti kažnjeno novčanom kaznom u visini od 2.000 do 5.000 KM.
Također, predviđena je i novčana kazna od 10.000 KM za pravno lice koje se koristi izrazom ‘faktoring’, odnosno njezinom izvedenicom suprotno odredbama zakona, a odgovorna osoba u pravnom licu će biti
kažnjeno novčanom kaznom u visini od 2.000 KM.
Kako bi izbjegli nepotrebno plažanje kazni za navedene prekršaje, FBA poziva pravna lica i odgovorne osobe da što prije izvrše potrebna usklađenja sa odredbama zakona.