Novi grantovi za sektor poljoprivrede u BiH vrijedni 3 miliona dolara

0
896
USAID/Sweden FARMA II projekat objavljuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava

USAID/Sweden FARMA II projekat objavljuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za pružanje usluga obuke, savjetodavne podrške i druge stručne podrške organizacijama proizvođača iz sektora poljoprivrede.
USAID i Vlada Švedske stavili su putem FARMA II projekta (za razvoj tržišne poljoprivrede) organizacijama iz sektora poljoprivrede na raspolaganje dodatni grant fond u vrijednosti od tri miliona dolara, a vrijednost pojedinačne aplikacije predviđena je u rasponu od minimalno 2.000 dolara do maksimalno 50.000 dolara (protuvrijednost u KM).
Rok za prijavu je 19. april 2019. godine. Svi detalji poziva i lokacije informativnih sastanaka dostupne su na web stranici projekta www.farmabih.ba