Novi rebalans Budžeta FBiH za 2017. veći za 4,5 miliona KM

0
1059
Sjednica Vlade Federacije BiH održana je u Sarajevu (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila novi Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2017. godinu i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2017. godinu po hitnoj proceduri, jer se ne radi o složenom i obimnom zakonu.
Novopredloženi Rebalans, i na prihodovnoj i rashodovnoj strani, iznosi 2.697.426.725 KM, i uvećan je za 4,5 miliona KM u odnosu na Prijedlog utvrđen na 126. sjednici od 3.11.2017. godine, koji će biti povučen iz parlamentarne procedure.
Riječ je o korekciji tehničke prirode nastaloj na osnovu dodatnih prihoda od GSM licence, a ova sredstva će biti raspodijeljena općinama prema utvrđenim kriterijima i na osnovu odluka Federalne vlade.

Kantonima, gradovima i općinama 12 miliona KM

Vlada FBiH je donijela i Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu finansija s pozicije ‘Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima’ i za finansijsku pomoći budžetima kantona odobrila devet miliona KM.
Od ukupnog iznosa, a na osnovu Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava od 10.10.2017. godine, Bosansko-podrinjskom kantonu bit će raspoređeno 2.440.000 KM, Unsko-sanskom 1.440.000 KM, Tuzlanskom 740.000 KM, Zeničko-dobojskom 840.000 KM i Srednjobosanskom kantonu 540.000 KM. Po 1.000.000 KM bit će raspoređeno Kantonu 10, Posavskom i Zapadnohercegovačkom kantonu.
Vlada FBiH donijela je, također, i Odluku o raspodjeli sredstava tekućih transfera kojom je, na osnovu iskazanih potreba i zahtjeva, utvrđena raspodjela sredstava za gradove i općine u iznosu od dva miliona KM na ime dodjele finansijske pomoći, te finansiranja projekata od značaja za razvoj općina.
Donesena i Odluka o raspodjeli sredstava tekućih transferi drugim nivoima vlasti, kojom je Općini Vareš dodijeljeno miliona maraka kao finansijska pomoć. I ovaj korisnik je zadužen da sredstava troši u skladu s principima restriktivne budžetske politike.