Novi zahtjevi EU o otpornosti banaka u BiH na finansijske šokove

0
606
UPRMBiH je organizovalo seminar u saradnji sa EFSE DF i kompanijom Ernst&Young Beograd

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) danas je u Sarajevu, u saradnji sa Evropskim fondom za jugoistočnu Evropu (EFSE DF) i Ernst & Young d.o.o. Beograd uspješno održalo specijalistički seminar o temi ‘Stres testiranje (eng. Stress Testing)’ u skladu sa najnovijim zahtjevima i propisima Evropske unije.
Seminaru je prisustvovalo 50 učesnika iz bankarskog i finansijskog sektora uključujući predstavnike lokalnih i međunarodnih banaka, regulatora, mikrokreditnih organizacija i međunarodnih donatora. Predavači na ovom seminaru bili su renomirani predavači kompanije Ernst & Young d.o.o. Beograd sa višegodišnjim, bogatim internacionalnim iskustvomu savjetodavnim i revizorskim uslugama u oblastima upravljanja rizicima, stres testiranja, regulative, supervizije, bankarstva i finansija.
“Ovaj seminar predstavlja nastavak edukativnih aktivnosti našeg Udruženja kako bi podigli svijest i znanje lokalnog bankarskog i finansijskog sektora o najaktuelnijim temama i propisima novog regulatornog okvira EU i BiH. Jedna od bitnih tema predstavlja i okvir za stres testiranje koji ima za cilj da predvidi otpornost banaka na određene finansijske šokove a što je posebno aktuelno u momentu usporavanja globalne svjetske ekonomije. Bankarski regulatori EU i BiH sa pravom insistiraju da banke budu sposobne da procjene svoje poslovne modele i rizike poslovanja koji nastaju iz tih modela sa ciljem osiguranja dugoročne stabilnosti”, izjavio je Amir Softić, predsjednik UPRMBiH.
“Naše udruženje će i u narednoj godini nastaviti sa organizacijom stručnih seminara i radionica kako bi na adekvatan način pripremili aktere finansijskog sektora BiH za predstojeće zahtjeve međunarodnih regulatora te osigurali njihovu uspješnu implementaciju na lokalnom nivou. Ono što posebno želimo najaviti je drugu Regionalnu risk menadžment konferenciju koju će naše Udruženje organizovati 28. i 29. januara 2020. u Sarajevu. Cilj ove konferencije je da na jednom mjestu okupi predstavnike lokalnog i regionalnog bankarskog i finansijskog sektora kao i predstavnike EU regulatornih tijela i svjetskih poznatih rejting agencija oko trenutno najaktuelnijih tema na bh. bankarskom i finansijskom tržištu”, izjavio je Amar Brkan, generalni sekretar UPRMBiH.
Udruženje profesionalnih rizik menadžera u BiH jedno je od 40 svjetskih priznatih partnera Globalne asocijacije risk profesionalaca (GARP-a) za razvoj, promociju i unaprijeđenje funkcije risk menadžmenta.