Novi zahtjevi EU o pripremi planova oporavka banaka u BiH

0
713
U Sarajevu održan seminar o temi 'Planovi oporavka' u skladu sa najnovijim zahtjevima i propisima EU

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) je 7. juna u Sarajevu, u saradnji sa Ernst & Young d.o.o. Beograd uspješno održalo specijalistički seminar o temi ‘Planovi oporavka (Recovery Plans)’ u skladu sa najnovijim zahtjevima i propisima Evropske unije.
Seminaru je prisustvovalo 55 učesnika iz bankarskog i finansijskog sektora uključujući predstavnike lokalnih i međunarodnih banaka,regulatora, mikrokreditnih organizacija i međunarodnih donatora. Predavači su bili iz kompanije Ernst & Young d.o.o. Beograd sa višegodišnjim, bogatim internacionalnim iskustvomu savjetodavnim i revizorskim uslugama u oblastima upravljanja rizicima, planova oporavka,regulative, supervizije, bankarstva i finansija.
“Ovaj seminar predstavlja nastavak edukativnih aktivnosti našeg udruženja kako bi podigli svijest i znanje lokalnog bankarskog i finansijskog sektora o najaktuelnijim temama i propisima EU. Jedna od tih tema su planovi oporavka koji trebaju da omoguće bankama da na vrijeme reaguju i stabilizuju svoje poslovanje u momentu eventualnog nastanka krize“, izjavio je Amir Softić, predsjednik UPRMBiH.
Generalni sekretar UPRMBiH Amar Brkan istakao je da će Udruženje u 2019. godini nastaviti sa organizacijom stručnih seminara i radionica kako bi pripremili aktere finansijskog sektora BiH za predstojeće zahtjeve međunarodnih regulatora te osigurali njihovu uspješnu implementaciju na lokalnom nivou.
“Udruženje će ove godine u oktobru biti domaćin druge po redu regionalne risk menadžment konferencije koja i ove godine ima za cilj da okupi na jednom mjestu predstavnike regionalnog bankarskog i finansijskog sektora kao i predstavnike EU regulatornoh tijela i svjetskih poznatih rejting agencija”, kazao je Brkan.