Novi zaštitni znak Agencije za bankarstvo FBiH

0
1615
Popis najreprezentativnijih usluga povezanih s računom za plaćanje utvrdit će Agencija za bankarstvo FBiH

Agencija za bankarstvo Federacije BiH (FBA) je odlukom Upravnog odbora FBA od 8.5.2018. godine izvršila promjenu zaštitnog znaka Agencije.
U saopćenju FBA se navodi da intenzivna komunikacija sa subjektima bankarskog sistema, međunarodnim partnerima i institucijama uključuje i upotrebu jasnog i prepoznatljivog vizualnog identiteta FBA, uz uvažavanje tehničkih pitanja i potrebe efikasne primjene zaštitnog znaka i vizualnog identiteta.

Agencija za bankarstvo Federacije BiH izmijenila dosadašnji logo

Iz Agencije podsjećaju da se u skladu sa Zakonom o Agenciji za bankarstvo FBiH i drugim propisima koji uređuju nadležnost FBA, poduzimaju aktivnosti na jačanju stabilnosti i razvoju supervizije subjekata bankarskog sistema. Razvoj supervizije uključuje i intenzivna usklađivanja pristupa i regulatornog okvira sa principima prudencijalne supervizije, postupanje po obavezama koje proizlaze iz međunarodnih standarda, najbolje prakse i procesa približavanja EU.