Objavljen tender za izgradnju Sarajevske obilaznice – LOT 3B

0
1017
Smanjenjem cestarine za vozila IV kategorije želi se pomoći privrednim subjektima

JP Autoceste FBiH objavilo je tender za izvođenje radova na izgradnji Sarajevske obilaznice – LOT 3B. Ugovor za izvođenje radova uključuje izvođenje radova na izgradnji gradske ceste LOT 3B između petlje Vlakovo i Mostarskog raskršća. Dužina poddionice LOT 3B je 1,44 kilometara.
Procijenjena vrijednost izgradnje iznosi 20 miliona KM bez PDV-a i finansirat će se iz vlastitih sredstava JP Autoceste FBiH. Rok za izvršenje radova je 14 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao.
Predviđena je izgradnja dva vijadukta i četiri trake fizički odvojene kolovozom. Trasa LOT 3B je spoj petlje Vlakovo sa petljom na Mostarskom raskršću na magistralnu cestu M-17/M-5. Rok za prijem ponuda je 14.8.2018. godine.
Izgradnjom LOT 3B omogućava se bolja saobraćajna povezanost autoceste na Koridoru 5c sa mrežom saobraćajnica nižeg ranga, magistralnim i lokalnim cestama. Konkretnije, omogućit će se direktna veza za vozila koja prema petlji Vlakovo na autocesti dolaze sa kružnog toka na Mostarskom raskršću, odnosno iz pravca Kiseljaka, Rakovice, Pazarića i Hadžića.
Također izgradnjom ove spojne saobraćajnice rasteretit će se lokalna saobraćajnica kroz naselje Vlakovo i podići će se sigurnost pješaka i vozila na njoj, saopćeno je iz Autocesta FBiH.