Objavljena Lista firmi koji su prošli prvu fazu po Pozivu za promociju na EXPO Dubai

0
427
Objavljena Lista poslovnih subjekata koji su prošli prvu fazu za EXPO promociju

Poziv za iskazivanje interesa i prijavu privrednih subjekata, turističkih zajednica i projekata za paket podrške za učešće na Svjetskoj izožbi EXPO 2020 Dubai zatvoren je u ponoć, 2. decembra 2021. godine.
Komisija je na prvom sastanku, održanom 8. decembra, konstatovala da je na Poziv pristiglo ukupno 149 prijava, od čega 97 poduzeća, sedam turističkih zajednica i 45 projekata. Komisija je izvršila obračun i bodovanje aplikacija online prijava za kategorije kompanije i turističke zajednice, a Lista poslovnih subjekata koji su prošli prvu, eliminacijsku fazu, objavljena je na stranici Ministarstva privrede na linku: https://mp.ks.gov.ba/aktuelno/obavjestenja/lista-privrednih-subjekata-i-turistickih-zajednica-za-paket-podrske-za-ucesce
“Privredni subjekti koji su prošli prvu fazu Poziva dužni su dostaviti obaveznu dokumentaciju iz tačke 10. ovog Poziva, najkasnije do 16. decembra 2021. godine, kako bi Komisija izvršila verifikaciju ostvarenih bodova po prijavi na online aplikaciju”, navodi se u saopćenju Komisije.
Obavezna dokumentacija dostavlja se skenirana na e mail adresu: expo@mp.ks.gov.ba, ali i redovnom poštom kako je naznačeno u dokumentu na linku. Ukoliko, nakon verifikacije dokumenata, neki od izabranih aplikanata u drugoj fazi ne zadovolje uvjete, Ministarstvo će pozvati aplikanta koji je sljedeći po broju bodova na preliminarnoj listi.
“Nakon što se verifikuju svi dokumenti, objavit ćemo konačnu listu privrednih subjekata koji su ostvarili paket podrške po ovom Pozivu, nakon čega će biti upoznati sa svim potrebnim detaljima vezanim za odlazak na svjetsku izložbu EXPO 2020 Dubai”, saopćeno je.
Lista privrednih subjekata u kategoriji projekti bit će objavljena do 15. decembra 2021. godine.
Iz Ministarstva podsjećaju i da će biti sasvim dovoljno vremena za pripremu i organizaciju odlaska naših predstavnika koji ostvare pravo na podršku po Pozivu, obzirom da će odabrane kompanije, turističke zajednice i projekti priliku za predstavljanje na Expo 2020 imati u periodu od januara do marta 2022. godine.
Plan predstavljanja podrazumijeva minimalno pet dana za svaku industriju pojedinačno u navedena tri mjeseca, a detaljan plan, odnosno termini odlazaka bosanskohercegovačkih predstavnka bit će precizirani, nakon što se objave konačne liste aplikanata.