Obrazovanje za 21. vijek: Šta je potrebno Bosni i Hercegovini?

0
835
U Sarajevu održana sjednica Konferencije ministara obrazovanja u BiH

U Sarajevu je danas održana tematska sjednica Konferencije ministara obrazovanja u BiH s temom ‘Obrazovanje za 21. vijek: Šta je potrebno Bosni i Hercegovini?’.
Ministar civilnih poslova Adil Osmanović rekao je da je BiH do sada realizovala niz aktivnosti u oblasti obrazovanja s ciljem pridruživanja Evropskoj uniji, međutim još puno posla je pred nama.
“Imajući u vidu opredjeljenost BiH ka EU integracijama očekujem da ćemo saradnjom i zajedničkim naporima uspjeti odgovoriti svim zahtjevima i ispuniti preporuke Evropske komisije, koje u konačnici mogu dovesti do unapređenja obrazovanja u Bosni i Hercegovini“, rekao je ministar Osmanović i naglasio da je jedan od uslova Evropske komisije za korištenje sredstava iz IPA-e II u oblasti obrazovanja postojanje cjelodržavnih strateških dokumenata u ovom sektoru.
Članovima Konferencije ministara obrazovanja u BiH obratili su se šef Misije OSCE u BiH Bruce Berton, ambasadorica SAD u BiH Maureen Cormak i šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik EU u BiH Lars-Gunnar Wigemark, koji su govorili o izazovima i prilikama koje se postavljaju pred BiH u kontekstu obrazovanja za 21. vijek. U svojim izlaganjima ukazali su na nedopustivost postojanja segregacije i diskriminacije u školama.
U diskusiji je ukazano da se obrazovanje i obuka mora fokusirati na povećanje zapošljivosti, a samim tim i usklađivanje obrazovanja sa potrebama tržišta rada. Ministri su se založili i za kontrolu kvaliteta obrazovanja, kao i za usklađivanje nastavnih planova i programa, kao i za obrazovanje zasnovano na ishodima učenja.
Članovi Konferencije ministara obrazovanja u BiH izrazili su opredjeljenje za punu i blagovremenu implementaciju obaveza BiH u dijelu koje se odnose na oblast obrazovanja i obuke u procesu pridruživanja EU, ali i izgradnju kvalitetnog i inkluzivnog sistema obrazovanja i obuke koji bi s jedne strane doprinio izgradnji bolje privrede i ekonomije, a s druge izgradnji uspješnih i zadovoljnih građana BiH.