Obrtnici u FBiH nedovoljno koriste sredstva kreditno-garantnog fonda

0
479
Ugovore će potpisati federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić

Vlada Federacije BiH kroz kreditno-garantne programe nastavlja pružati podršku pri pokretanju novih poslovnih aktivnosti, rastu i razvoju postojećih preduzeća i samostalnih obrta, kao i povećanju konkurentnosti, inovacijama i zapošljavanju.
Radi se o dva od ukupno pet programa po kojima funkcioniše Garancijski fond Federacije BiH. Prvi se odnosi na mikro, mala i srednja preduzeća, a drugi za obrte i druge samostale djelatnosti. To mogu biti krediti za tekuću likvidnost, odnosno isplatu plaća i doprinosa, krediti za obrtna sredstva, te za završavanje započetnih investicija i za investicije manjeg obima.
Prema riječima federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta Amira Zukića stepen iskorištenosti od strane obrtnika nije bio u skladu sa očekivanjima.
“Iskorištenost sredstava nije bila zadovoljavajuća. Međutim, korisnici su prepoznali benefite koji podrazumijevaju olakšano zaduživanje i na osnovu informacija koje imamo, u ovoj godini očekujemo veću ekspanziju korištenja sredstava i mogućnosti koje nudi kreditno-garantni fond”, kaže ministar Zukić.
Dodaje da se na osnovu Granacijskog fonda, iz sredstava Budžeta FBiH omogućuje svim poduzetnicima, bez obzira na vrstu registracije, pravnim i fizičkim osobama, da u komercijalnim bankama mogu podići kredite, a Federacija BiH garantuje za polovinu zaduženja.
“Ako je kredit u iznosu od 100.000 KM, za 50.000 KM kolateralom odgovara korisnik kredita, a za ostalih 50.000 KM Vlada FBiH putem mjenica Razvojne banke FBiH, izdatih na osnovu kreditno-garantnih programa Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta”, pojasnio je ministar Zukić.
Podsjetio je da je Vlada FBiH u prošloj godini subvencionirala kamate za korisnike Garancijskog fonda koji su uredno vraćali rate kredita na kvartalnom nivou od 4,5 posto.
“Svima koji uredno budu izmirivali kreditne obaveze biće subvencionirane kamate. Tako će u stvari to biti beskamatni krediti”, poručio je ministar Zukić.
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta nudi i kredite putem javnih poziva od kojih je jedan upravo završen. Trenutno je u toku provjera pristigle dokumentacije, a resorno ministarstvo će putem Razvojne banke FBiH, za one koji imaju urednu dokumentaciju i uredni su poreski obveznici, osigurati kredite na period od sedam godina, sa dvije godine grace perioda i kamatom od 0,9 posto. Radi se o sredstvima u iznosu između pet i šest miliona KM.