Obrtnička komora FBiH protiv novog Zakona o obrtu

0
812
Nacrtom Porodičnog zakona propisani minimalni i maksimalni iznos izdržavanja djeteta

Obrtnici u Federaciji BiH smatraju neprihvatljivim novi Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima koji predlaže Federalno ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta te Svjetska banka.
Naime, Nacrt zakona prošao je javnu raspravu, a nakon toga je uslijedilo usvajanje Nacrta u Zastupničkom domu, a potom i u Domu naroda.
Međutim, kako je istaknuto na pres-konferenciji koju je danas u Sarajevu organizirala Obrtnička komora FBiH (OKFBiH), odjednom se pojavio novi Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima, koji svojim sadržajem nije isti kao onaj koji je prošao javnu raspravu, zakonodavne urede, Zastupnički dom i Dom naroda, niti je sadržajno nacrt o kojem su obrtnici davali svoja mišljenja.
Predsjednik Obrtničke komore FBiH Željko Babić kazao je da predlagač Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima nije prihvatio primjedbe obrtnika na novi Prijedlog zakona. Ukinuti su pravilnici, nije definirana imovina obrtnika te je ukinuta kupoprodaja obrta.
Također, obrtnici zahtijevaju jasno reguliranje ko od članova užeg domaćinstva može raditi i pomagati u vođenju obrta te reguliranje načina rada obrtničkih komora.
Predsjednik Obrtničke komore FBiH napomenuo je da su neki prijedlozi i primjedbe obrtnika prihvaćeni, a riječ je, između ostalog, o mogućnosti uvoza i izvoza repromaterijala, skraćivanju postupka otvaranja obrta sa 14 na sedam dana te prikupljanju dokumentacije po službenoj dužnosti prilikom otvaranja obrta.
Predsjednik Skupštine OKFBiH Smail Hasanić izjavio je novinarima da novi Prijedlog zakona o obrtu više šteti od postojećeg, prenosi Fena. Dodao je da novi zakon neće doprinijeti razvoju obrtništva i obrtničkog sistema u FBiH, već će ga, naprotiv, usporiti.
Osim toga, dodao je da će taj zakon ugroziti i egzistenciju obrtnika i njihovih porodica jer će dovesti do masovnog zatvaranja obrtničkih radnji. Poručio je da obrtnici, uz konstruktivnu saradnju, zahtijevaju iznalaženje najboljeg mogućeg rješenja za zakonodavnu i izvršnu vlast, kao i za obrtnike.