Od 1. januara skuplje cigarete u BiH

0
1189
Cijene pojedinih vrsta cigareta od marta skuplje za 0,10 i 0,20 KM po paklici

Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine objavila je nove cijene cigareta koje će se primjenjivati od 1. januara 2018. godine. Ova odluka predstavlja nastavak harmonizacije akcizne politike u BiH sa politikom akciza na cigarete u Evropskoj uniji.
Proizvođači i distributeri cigareta u BiH bili su dužni do kraja novembra dostaviti UIO nove maloprodajne cijene cigareta koje će biti na snazi od početka 2018. godine, a koje su utvrđene u skladu s Odlukom o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2018. godinu, koju Odluku je donio Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje.
Odlukom o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2018. godinu je definisano da će se od 1. januara 2018. godine, na cigarete plaćati: proporcionalna akciza po stopi od 42% maloprodajne cijene cigareta i specifična akciza u iznosu od 75,00 KM za 1.000 komada, odnosno 1,50 KM za pakiranje od 20 komada.
Ukoliko je ukupna akciza na cigarete (proporcionalna + posebna), koja je obračunata po navedenim stopama, manja od minimalne akcize, onda se plaća minimalna akciza u iznosu od 2,60 KM po kutiji cigareta za pakovanje od 20 komada.
Akciza na duhan za pušenje u 2018. godini utvrđuje se na način da iznosi 80% minimalne akcize na cigarete u 2018. godini i iznosi 104,00 KM po kilogramu.
Tako će na primjer najjfefitnije biti pakovanje Drine Denifine HP 18 (sa 18 cigareta) po cijeni od 3,90 KM, a Chesterfield Crown, Rothmans Slim i još neke cigarete u toj kategoriji po 4,20 KM, Drina jedina i gold koštaće 4,50 KM, dok će među najskupljim biti Marlboro čija će cijena iznositi 5,80 KM.