Od danas se građani FBiH mogu testirati i u lokalnim apotekama

0
397
U Federaciji BiH trenutno 7.657 aktivnih slučajeva Covid-19

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo uz preporuku Vlade Federacije BiH je usvojilo nove smjernice o brzom antigenskom testiranju u apotekama. Građani će od danas moći brzi antigenski test obaviti i u lokalnoj apoteci uz izdavanje validne potvrde.
Ovakva praksa je već prisutna u zemljama EU, a našim građanima omogućava bolji pristup sa većim brojem punktova za samotestiranje, u odnosu na dosadašnji broj.
Potrebno je utvrditi identitet građana koji se testira na način da građanin pokaže ličnu kartu ili drugi relevantan dokument. Nakon testiranja koje se vrši putem uzimanja brisa iz nosa, izdaje se validna potvrda o testiranju. Rezultat testa će sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime, broj telefona, datum rođenja, naziv testa, broj protokola, datum i mjesto uzorkovanja, vrsta uzorka, te potpis i pečat odgovorne osobe.
Na ovaj način će se povećati broj dnevno testiranih građana, bolje ispratiti statistički podaci, te ono najvažnije, smanjiće se pritisak na zdravstvene ustanove i omogućiti bolja kontrola Covid-19 pandemije.