Od danas skuplje cigarete u BiH

0
927
Cijene pojedinih vrsta cigareta od marta skuplje za 0,10 i 0,20 KM po paklici

U Bosni i Hercegovini od danas su na snazi nove cijene cigareta i duhana, a nove cijene su nastavak usklađivanja akcizne politike u BiH sa politikom akciza na duhan i cigarete u Evropskoj uniji.
Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO BiH) navode da će se, u sladu sa odlukom o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i duhan za pušenje za 2019. godinu, po paklici cigareta plaćati proporcionalana akciza u visini 42 posto maloprodajne cijene i specifična akciza u iznosu od 1,65 KM po paklici. Po kilogramu duhana za pušenje plaćat će se akciza u iznosu od 114,40 KM.
Porezni obveznici i druge osobe koje se bave prometom cigareta i duhana za pušenje u BiH dužni su da do 7. januara 2019. dostave popisne liste cigareta i duhana za pušenje sa popisanim zalihama navedenih akciznih proizvoda na dan 1. januara 2019. godine.
Osim cigareta i duhana za pušenje, porezni obveznici su dužni popisati i količine (zalihu) akciznih markica za označavanje cigareta i duhana za pušenje, koje su preuzete u UIO, a nisu iskorištene za obilježavanje ovih akciznih proizvoda do kraja 2018. godine, obračunati razliku akcize za uplatu, te i ove popisne liste dostaviti u UIO do 7.januara.
Do 17.januara 2019. godine mora se izvršiti i uplata razlike akcize na popisane zalihe.
Duhanske prerađevine za koje je plaćena razlika akcize, u skladu sa odlukom, mogu se prodavati do isteka zaliha po novim maloprodajnim cijenama, koje moraju biti istaknute na vidnom mjestu maloprodajnog objekta, navode iz UIO BiH.