Od EIB-a se traži 36 miliona eura zajma za izgradnju VE Vlašić

0
200
Planirana godišnja proizvodnje električne energije iz VE Dževa je 160 GWh

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministartstva finansija i trezora BiH, prihvatilo je Inicijativu i odredio delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke (EIB), projekat Vjetroelektrana Vlašić.
Projekat, čija je realizacija planirana u periodu 2020 – 2024. godine, odnosi se na izgradnju vjetroelektrane od 50 MW na visoravni Vlašić, s ciljem proizvodnje električne energije za potrebe bosanskohercegovačkog elektroenergetskog sistema.
Vrijednost kredita je 36 miliona eura, sa alokacijom na Federaciju BiH i rokom otplate od 20 godina, uključujući četiri godine grejs perioda.