Odabrani UN indikatori za mjerenje napretka u Bosni i Hercegovini

0
1552
Procenat stanovništva koji živi ispod nacionalne linije siromaštva, po polu i starosti

Ujedinjene nacije (UN) usvojile su Agendu za održivi razvoj do 2030. godine. U okviru 17 ciljeva održivog razvoja i 169 podciljeva pokriven je širok spektar pitanja okolišnog, socijalnog i ekonomskog razvoja u područjima kao što su siromaštvo, sigurnost opskrbe hranom, zdravlje, obrazovanje, klimatske promjene, rodna ravnopravnost, infrastruktura, održiva potrošnja i proizvodnja i socijalna pravda. Svaka zemlja, članica UN-a treba, u skladu sa vlastitim specifičnostima i uslovima razvoja, definisati vlastite ciljeve i pratiti njihovu realizaciju.
Agencija za statistiku BiH je po prvi put za svaki UN cilj odabrala po jedan indikator za mjerenje napretka u Bosni i Hercegovini i ocijenila kretanje održivog razvoja. Cilj izrade ovih indikatora je da se, prije svega promoviše Programa za održivi razvoj 2030 u Bosni i Hercegovini, kao i da se kreatorima dugoročnih politika i donosiocima odluka obezbijede mjerljivi pokazatelji stanja u ekonomskoj, socijalnoj i okolišnoj oblasti, te olakša definisanje ciljeva i izrada strategija i akcionih planova održivog razvoja do 2030. godine.
Svih 17 indikatora prezentirano je kroz grafički prikaz, od kojih 7 pokazuju pozitivan trend (i kreću se u smjeru veće održivosti), 4 indikatora pokazuju neutralan trend, 4 indikatora pokazuju negativan trend (i kreću se u smjeru manje održivosti), dok su 2 indikatora bez ocjene jer su podaci dostupni samo za jednu godinu, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.

Više informacija o 17 indikatora mjerenja napretka u BiH možete vidjeti ovdje