Odobrena izrada idejnog projekta za plinovod iz Hrvatske prema BiH

0
879
Projekt Južne interkonekcije BiH – Hrvatska

Generalni direktorat za politiku susjedstva i pregovore o proširenju (DG NEAR, Brisel) odobrio je početak implementacije izrade Idejnog projekta za Južnu interkonekciju BiH – RH (Zagvozd – Posusje – Novi Travnik, sa odvojkom za Mostar), saopćeno je iz kompanije BH-Gas.
Odobrenje se odnosi na izradu Idejnog projekta i tenderske dokumentacije po pravilima EBRD-a i dodjeljen je konzorciju Mott MacDonald u okviru CONNECTA projekta.
“Projekat će biti realizovan na bazi dodjeljenih grant sredstava u vrijednosti od oko 1 milion eura te će na bazi izrade ove dokumentacije, za koju se očekuje da će biti okončana u 3. kvartalu 2020. godine, BH-Gas započeti proceduru pribavljanja urbanističke saglasnosti čime će se izjednačiti nivo dokumentacije koju je već izradila hrvatska kompanija Plinacro i koja je za svoju dionicu konekcije prema BiH već 2018. godine izdejstvovala lokacijsku, odnosno urbanističku saglasnost”, saopćeno je iz BH-GAS-a.
Iz BH-Gasa navode da su ove aktivnosti usmjerene u nastojanju da BiH obezbijedi drugi ulaz prirodnog gasa u našu zemlju i da time diverzifikuje svoje izvore i pravce snabdjevanja, kako bi svi potrošači u FBiH i u čitavoj BiH imali potrebne količine prirodnog gasa i sigurnost snabdjevanja za sadašnje i buduće kupce ovog energenta.
“Za vrijeme izrade Idejnog projekta, BH-Gas će uz saglasnost vlasnika, Vlade Federacije BiH, aktivno sarađivati sa EBRD-om na obezbjeđenju kreditnih sredstava kako bi gasovod bio izgrađen 2023./2024. godine”, saopćeno je iz BH-Gasa.