Odobreno zaduženje Federacije BiH od 460 miliona KM

0
335
Prijedlog budžeta FBiH za 2022. je veći za 2% ili za 116,4 miliona KM od Budžeta za prošlu godinu

Federalna vlada je na današnjoj sjednici, u cilju prikupljanja sredstava za finansiranje izdataka utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu, donijela četiri odluke o odobravanju zaduženja Federacije putem emisije obveznica.
Odlukama su odobreni nominalni iznosi do 60 miliona KM, 100 miliona KM, te dva puta do 50 miliona KM.
S istim ciljem su odobrena i tri zaduženja Federacije BiH putem emisije trezorskih zapisa: jedna do 100 miliona KM i dva puta do 50 miliona KM.
Kako je obrazloženo, ne znači da će do ovih zaduženja i doći.