Održan seminar o novom regulatornom okviru Bazela III u BiH i regionu

0
1261
Održan seminar o implementaciji novog regulatornog okvira u bankarskom i finansijskom sektoru BiH

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u BiH (UPRMBiH) je u saradnji sa Centrom za investicije i finansije iz Srbije i Evropskim fondom za Jugoistočnu Evropu – Tehnička Pomoć (EFSE DF) održalo seminar o ‘Implementaciji regulatornog okvira Bazela III u Bosni i Hercegovini i regionu’ u skladu sa novim zakonima lokalnih i međunarodnih regulatora.
Seminaru je (održan 10. maja u Sarajevu) prisustvovalo više od 30 učesnika iz bankarskog i finansijskog sektora uključujući predstavnike lokalnih i međunarodnih banaka, mikrokreditnih organizacija, regulatora, revizorskih kompanija i međunarodnih donatora. Predavači na ovom seminaru bili su renomirani predavači Centra za investicije i finansije iz Srbije sa internacionalnim iskustvom u savjetodavnim uslugama u oblastima upravljanja rizicima, finansijskog izvještavanja, bankarstva i finansija, te implementacije regulatornih okvira u BiH i regionu.
“Ovaj seminar predstavlja nastavak edukacijskog programa UPRMBiH zasnovanog na međunarodno priznatoj metodologiji sa glavnim ciljom da se akterima bankarskog i finansijskog sektora u BiH, a posebno predstavnicima lokalnih banaka i regulatora predstave najbolje prakse i iskustva u implementaciji novog regulatornog okvira Bazela III kako bi se osigurala uspješna implementacija ovih novih standarda i propisa u cjelokupnom bankarskom i finansijskom sektoru u BiH”, izjavio je Amir Softić, Predsjednik UPRMBiH.
Udruženje profesionalnih rizik menadžera u BiH će i u budućnosti nastaviti sa organizacijom
ovakvih i/ili sličnih edukativnih seminara, radionica i konferencija kako bi na adekvatan način
odgovorili potrebama finansijskog tržišta u BiH, izjavio je Amar Brkan, generalni sekretar UPRMBiH.