Održan seminar: Rizici prevare u bankarskom i finansijskom sektoru

0
261
U fokusu seminara je bilo prepoznavanje prevara u bankarskom/finansijskom sektoru

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) danas je u Sarajevu, u saradnji sa revizorsko-konsultantskom kompanijom PricewaterhouseCoopers (PWC) uspješno organizovalo specijalistički seminar na temu ‘Rizici prevare’ kako bi se lokalni bankarski i finansijski sektor upoznao sa najnovijim zahtjevima i standardima u EU vezanim za upravljanje rizicima prevare te pripremio za primjenu ovih standarda na lokalnom nivou.
Glavni fokus seminara je bilo prepoznavanje prevara u bankarskom/finansijskom sektoru prije donošenja odluka kao i indikatori potencijalnih prevara.
Seminaru je prisustvovalo 25 učesnika iz bankarskog i finansijskog sektora uključujući predstavnike lokalnih banaka, regulatora, mikrokreditnih organizacija/fondacija i međunarodnih finansijskih institucija. Predavači su bili iz kompanije PWC Srbije i Hrvatske sa dugogodišnjim, bogatim internacionalnim iskustvomu savjetodavnim i revizorskim uslugama u oblastima prevencije, otkrivanja i istrage prevara, procjeni rizika od prevara, sprječavanja pranja novca, i upravljanja rizicima kroz projekte i rad u bankarskom i finansijskom sektoru u BiH, Srbiji i Zapadnom Balkanu.
”Bankarski sektor je od svojih početaka bio izložen rizicima kreditnih prevara. Tehnološki razvoj koji nam je omogućio mnoštvo benefita također donosi sa sobom i razvoj raznih prevara. Prepoznavajući nužnost podizanja svijesti i unaprijeđenja okvira upravljanja ovakvim rizicima UPRMBiH je formiralo Fraud Forum 2016. godine. Svrha Foruma je koordinacija, jačanje dijaloga i saradnje sa nadležnim institucijama, lokalne i međunarodne razmjene iskustava, i edukacije članova foruma radi efikasnijeg sprječavanja finansijskih prevara na tržištu BiH. Jedna od takvih edukacija je održana u partnerstvu sa PWC-om”, izjavio je Igor Jokić, predsjednik UPRMBiH.
“U skladu sa našom misijom i vizijom, UPRMBiH će i u nastavku ove godine organizovati stručne edukativne seminare i radionice kako bi doprinijeli boljoj pripremi cjelokupnog BiH bankarskog i finasijskog sektora za implementaciju i primjenu nadolazećih standarda i regulative na lokalnom nivou. S tim u vezi Udruženje već u junu mjesecu planira organizaciju svoje naredne edukativne sesije na temu upravljanja lošim potraživanjima u bankama & finansijskim institucijama i kupoprodaje plasmana banaka u skladu sa najnovijim Smjernicama entitetskih Agencija za bankarstvo FBiH i RS”, izjavio je Amar Brkan, generalni sekretar UPRMBiH.