Održana nacionalna radionica statistike hemikalija i otpada u BiH

0
911
U Sarajevu održana Prva nacionalna radionica statistike hemikalija i otpada u BiH

Bosna i Hercegovina je, po izboru Ujedinjenih nacija, jedna od nekoliko zemlja u svijetu u kojoj će se definisati i testirati metodologija i indikatori za četiri cilja održivog razvoja iz oblasti opasnog otpada, komunalnog otpada, recikliranja i otpada od hrane.
Ove metodologije i indikatori, koji će biti usklađeni i sa EU standardima, biće primjenjivani i u statistikama drugih zemalja članica UN-a i EU.
Tim povodom, u Sarajevu je održana dvodnevna ‘Prva nacionalna radionica o statistici hemikalija i otpada u BiH’ kojom je obilježen početak pilot projekta ‘Hemikalije i otpad pod pokroviteljstvom UN Programa održivog razvoja 2030: Izgradnja kapaciteta za ciljeve održivog razvoja i pregled u zemljama u razvoju’. Projekat će trajati do juna iduće godine, a implementirat će ga Agencija za statistiku BiH, kao nosilac Projekta u BiH i UN Environment i UN-Habitat, u saradnji sa relevantnim bh. institucijama i organizacijama.
UN je 2015. godine utvrdio Program održivog razvoja do 2030. godine u kojem je definisano 17 globalnih ciljeva održivog razvoja (SDG) s ciljem da se doprinese iskorjenjivanju siromaštva, neravnopravnosti i nepravde, kao i rješavanje pitanja klimatskih promjena.
Očekivani rezultat ovog projekta je da Bosna i Hercegovina kreira nacionalni Izvještaj o statistici hemikalija i otpada kroz koji će se dati podrška ostvarivanju ciljeva održivog razvoja (SDG), te definisati i testirati statističke metodologije indikatora za praćenje njihove realizacije. Ovaj projekt je komplementaran i sa obavezama BiH iz Reformske agende i predstavlja pozitivan doprinos procesu evropskih integracija.
Održivi razvoj je već dugo i u središtu evropskog projekta koji se odnosi i na države u fazi pristupanja EU. Što znači da su procesi pristupanja BiH u EU, Reformska agenda/Programi ekonomskih reformi i Ciljevi održivog razvoja međusobno komplementarni.
Projekat ‘Hemikalije i otpad pod pokroviteljstvom UN Programa održivog razvoja 2030: Izgradnja kapaciteta za ciljeve održivog razvoja i pregled u zemljama u razvoju’ u BiH doprinijeće jačanju znanja o hemikalijama i otpadu i unapređenju nacionalnih kapaciteta za prikupljanje kvalitetnih statističkih podataka iz oblasti zaštite okoliša/životne sredine.