Održana promocija polaznika prvog programa certifikacije rizik menadžera u BiH i regiji

0
1420
Promocija polaznika prvog ciklusa Programa certifikacije rizik menadžera u BiH i regionu u organizaciji UPRMBiH

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u BiH (UPRMBiH) jučer je u sarajevskom hotelu Europa upriličilo svečanu promociju 18 polaznika Programa certifikacije rizik menadžera iz finansijskog sektora.
Program je realiziran u partnerstvu sa internacionalno renomiranom certifikacijskom kućom Globalna asocijacija risk profesionalaca (GARP) iz SAD-a, a uz podršku Evropskog fonda za za Jugoistočnu Evropu (EFSE). UPRMBiH je 2014. godine postalo jedan od 40 certifikacijskih partnera GARP-a na svjetskom nivou, a BiH prva i jedina zemlja u regionu u kojoj rizik menadžeri mogu dobiti ovu međunarodno priznatu kvalifikaciju.
“Danas obilježavamo uspješan završetak prvog ciklusa UPRMBiH & GARP certifikacije sa kojim smo se za jedan korak približili ostvarenju naše vizije, a to je da BiH učinimo regionalnim centrom za obuku i certificiranje u segmentu upravljanja rizicima. Smatramo da podizanjem nivoa stručnosti rizik menadžera u BiH i regionu možemo direktno uticati na razvoj snažnije kulture upravljanja rizicima, uspostavljanje najboljih praksi zaštite finansijskog sektora od mogućih recesijskih šokova i time jačanje indikatora njegove stabilnosti. Protekle godine su, kako u BiH tako i na globalnom nivou pokazale da to mora biti strateški prioritet u svakoj ekonomiji, jer samo stabilni finansijski sistemi mogu aktivno podržavati privredni ciklus svojim kreditnim novcem”, rekao je Amir Softić, predsjednik UPRMBiH i izvršni direktor Sparkasse Bank.
Udruženje profesionalnih rizik menadžera u BiH je osnovano 2013. godine od strane 17 volontera, primarno TOP menadžera za rizike i finansije iz bankarskog sektora BiH. Danas okuplja 23 institucionalna člana, uključujući banke, leasing i
osiguravajuće kuće i mikrokreditne organizacije te 120 profesionalnih članova.
Udruženje radi na promociji najviših standarda u struci upravljanja rizicima, edukaciji i certifikaciji rizik menadžera te aktivno učestvuje u stručnom dijalogu sa zakonodavcem na kreiranju i usklađivanju zakonskog okvira sa EU regulativama. Djeluje u partnerstvu sa svim institucijama relevantnim za finansijski sektor na nivou cijele BiH te je na jučerašnjem skupu podršku radu i ciljevima Udruženja izrazio i Edvard Kotorić, pomoćnik direktora za nadzor banaka u Agenciji za bankarstvo FBiH.
Od osnivanja do danas, UPRMBiH je realizovalo čitav niz projekata – više od 60 seminara i radionica, uspostavljanje Foruma za prevare (Fraud Forum) za razvoj adekvatnih sistema zaštite od rizika prevara i izdavanje informativno – edukativnog časopisa ‘Fraud Info’.
Izdata je i knjiga ‘Priručnik za upravljanje rizicima’ koja sublimira iskustva i znanja renomiranih rizik menadžera iz komercijalnih banaka i predstavnika regulatornih institucija BiH. Po ovoj stručnoj literaturu će se provesti i naredni ciklusi UPRMBiH & GARP Programa certifikacije planirani za 2018. godinu.