Održana Treća konferencija ‘BiH u srcu: Dijaspora i turizam’

0
237
U Sarajevu održana 3. konferencija dijaspore pod nazivom 'Bosna i Hercegovina u srcu: Dijaspora i turizam'

Treća konferencija dijaspore iz BiH pod nazivom ‘Bosna i Hercegovina u srcu: Dijaspora i turizam’ održana je jučer u Sarajevu. Na konferenciji je učestvovalo oko 220 osoba iz Švicarske, Nizozemske, Češke, Norveške, SAD, Italije, Njemačke, Hrvatske, Velike Britanije, Austrije, Australije, Slovenije, Danske, Švedske, Španije, Francuske, Paname, te predstavnici lokalnih zajednica i nadležnih institucija iz BiH.
Cilj konferencije je bio doprinijeti prepoznavanju dijaspore kao jedne od ključnih ciljnih grupa za razvoj turizma u BiH – kao turisti i agenti koji promoviraju bh. turizam u inostranstvu, ali i kao investitori u turistički sektor.
U uvodnoj riječi, prisutnima su se obratili partneri projekta ‘Dijaspora za razvoj’: Gordana Šarović, savjetnica Ministra za ljudska prava i izbjeglice u BiH, Daniel Hunn, ambasador Švicarske u BiH, Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH, Laura Lungarotti, šefica misije IOM-a u BiH i regionalna koordinatorica za Zapadni Balkan, te Nikola Burić, predstavnik dijaspore iz Švicarske.
“Oko 60.000 ljudi bh. porijekla koji žive u Švicarskoj višestruko doprinose razvoju ove zemlje. I ne samo oni koji žive u Švicarskoj. Stoga pitanje naše konferencije nije da li, već kako dijaspora najučinkovitije može podržati razvoj turizma u BiH sada i u budućnosti. Angažman s dijasporom mora biti dvosmjeran proces. Za veći angažman dijaspore trebaju nam konkretnije mogućnosti, poput ove konferencije, i adekvatan okvir ekonomskih uslova”, kazao je ambasador Hunn.
Panelisti na konferenciji subili predstavnici dijaspore angažovani na razvoju turizma u BiH, investitori i turistički posrednici, eksperti u oblasti turizma i predstavnici javnog, privatnog i akademskog sektora u BiH, eksperti Svjetske turističke organizacije i predstavnici turističkih projekata koji se realizuju u BiH.
“Svi oni koji su porijeklom iz BiH i žive u inostranstvu predstavljaju ogromnu snagu i potencijal za razvoj turizma na našim prostorima. Potrebno je inicirati projekte i prepoznati mogućnosti i potencijale kako bi se naši ljudi više uključili u razvoj turizma i dali mu doprinos na odgovarajući način“, poručeno je ispred Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.
Predstavnici dijaspore su se tokom izlaganja osvrnuli na podršku dijaspore za razvoj turizma u BiH i njegov oporavak nakon pandemije Covid-19, transfer znanja i iskustva dijaspore u oblasti turizma, kao i promovisanje priča o uspjehu o doprinosu dijaspore razvoju turizma.
Tokom četiri održana panela, učesnici su istaknuli značaj dijaspore za razvoj lokalnog turizma, interes dijaspore da doprinese njegovom razvoju u BiH, korištenje potencijala dijaspore i njihovo investiranje i posredništvo u oblasti ovog) sektora, kao i mogućnosti podrške razvoju turizma dijaspore i turističkim projektima u BiH.
Događaj je organizovan u hibridnom formatu u okviru projekta ‘Dijaspora za razvoj’ (D4D) – projekta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM u BiH.